Entrevista a l’Elena Martínez, PAS de Centre Educatiu

El personal PAS dels centres educatius: els grans invisibles

1 – Qui és el personal PAS i de qui depèn organitzativament?
Les treballadores i els treballadors del PAS som el Personal d’Administració i Serveis dels centres d’educació. Som treballadors públics no docents del Departament d’Educació, destinats en un centre educatiu, en el qual realitzem tasques de gestió administratiu i de suport a la docència.

Organitzativament el nostre cap és el director del centre i el secretari però per tota la resta som treballadors públics del Departament d’Educació.

2- Quines tasques fa el personal PAS?
Això depèn del lloc de treball que ocupi: si es tracta d’un auxiliar administratiu o administratiu realitza les gestions i procediments administratius competència de la secretaria dels centres docents, si es tracta de personal subaltern fan tasques d’informació, de control d’accessos, d’atenció a l’alumnat, s’encarreguen de la copisteria i reprografia, etc. A més a més hi ha el personal PAE: és el personal tècnic d’atenció educativa i tècnic d’integració social (TEI, TIS) que possibiliten una atenció més individualitzada, suport i seguiment per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

3- Els horaris són els de la Funció Pública de la Generalitat?
No, el PAS tenim horari especial, és a dir: en nombre d’hores globals sí que és el genèric, però en la distribució de l’horari diari, dies personals, etc., no estem subjectes al marc de l’horari general. En tenir horari especial, ve molt més condicionat per les necessitats del servei, i això suposa molta més discrecionalitat de decisió per a la Direcció del centre, que serà la que marcarà l’horari finalment. Quant als dies de lliure disposició, també hi ha hagut instruccions en aquest sentit, i si més no, la realitat és que per al PAS aquests dies no són de lliure elecció sinó que s’han de fer coincidir amb el tancament dels centres per vacances de Nadal o Pasqua.

4- Habitualment quines són les condicions laborals?
No es pot generalitzar, però sí que és una constant en el PAS el fet de sentir-se bastant aïllats dins dels centres pel que fa a la seva problemàtica. Els nostres caps directes són docents que no han tingut contacte anterior ni coneixements de la normativa de funció pública, de vegades ni sabien que som treballadors/es de la Generalitat, que som cossos generals de la funció pública de la Generalitat (pel que fa al PAS) i quina és la normativa respecte a horaris i condicions de treball. Això fa que sempre hagis d’estar explicant i en alerta perquè no ho tenen tant assumit com podria ser en un Departament. No tenen assumits els drets i deures que tenim, els horaris, els permisos, els dies de vacances, etc. Ni tampoc es tenen massa clares les funcions i tasques pròpies del nostre lloc de treball: es produeixen qüestionaments que, pel que sembla, en Serveis Territorials o Departament ni es plantegen i per aquest motiu s’originen tensions entre el PAS i la Direcció en molts centres.

Pel que fa al personal PAE, tinc entès que es regeixen pel conveni laboral que sigui vigent, però imagino que tenen també aquest problemes de desconeixement i de qüestionament d’horaris, etc.

Com dic, el PAS sent l’aïllament perquè ets la «rara avis» entre la majoria de personal docent del centre, entre els quals hi ha els teus caps, i l’aïllament perquè al no estar en Departaments no estem en contacte amb d’altres treballadors públics del nostre cos o escala, i tampoc les nostres condicions de treball i problemàtica concreta no són les de la majoria d’aquest personal dels cossos generals de la Funció Pública de la Generalitat malgrat que pertanyem nosaltres també a aquests cossos generals.

5- En temps de pandèmia, respecte als funcionaris de d’altres àmbits de la Funció Pública, com han sigut les condicions laborals?
Doncs la gran diferència és que a l’inrevés que la majoria de treballadors/es de la Funció Pública de la Generalitat, el personal PAS, no ha pogut fer teletreball, exceptuant les primeres setmanes de confinament al 2020 i molt excepcionalment casos de persones especialment vulnerables.

Es va catalogar el PAS de personal essencial i automàticament se’l va descartar de la possibilitat de fer teletreball. Fet que és incongruent, segons el meu punt de vista, amb el que se’ns negui el complement d’atenció al públic. Perquè si som essencials per a aquest públic, i hem d’atendre’ls presencialment sí o sí (i no només és l’alumnat i professorat, sinó tota la comunitat educativa, famílies, exalumnes i també ciutadania en general que demanen certificats, etc.), allò lògic és que se’ns reconegués aquest complement igual que es fa als treballadors de d’altres departament que atenen el públic en un percentatge tant elevat d’horari.

Evidentment les condicions laborals amb les mesures de ventilació, etc., no han estat les que haurien d’ésser: es passa fred, a més a més, pel que veig en general, en els centres es fa difícil que es respectin les mesures de distància, de nombre màxim de persones, etc. Per d’altra banda, el tema de l’administració electrònica encara està molt poc instaurat als centres educatius i tot ha estat més complicat i feixuc en aquest sentit també.