Política de privacitat

Responsable

Identitat: Intersindical CSC – NIF G59792226

Direcció postal: Carrer Alí Bei, 119. 08013 Barcelona

Telèfon: 93 481 36 60

Correu electrònic: gestio@intersindical-csc.cat

Delegat de protecció de dades:

Contacte DPD: dpd@intersindical-csc.cat


Finalitat

Per a què utilitzem les vostres dades personals?

La finalitat inicial és contactar-vos per a poder enviar-vos informació sindical, conèixer la vostra opinió i situació laboral com a persones afiliades i treballadores envers les vostres condicions de treball, gestionar les peticions i els serveis que sol·liciteu expressament (formació, assessoria laboral i defensa jurídica, peticions, etc.) i, en el seu cas, com a persona afiliada, gestionar la vostra relació amb el sindicat.

Durant quant temps conservarem la vostra informació?

Com a persona afiliada conservarem les vostres dades personals mentre tinguem el vostre consentiment i en tant la persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Així mateix, un cop finalitzada la relació, mantindrem bloquejades les vostres dades personals durant els terminis de prescripció legal, amb caràcter general, quatre (4) anys per la normativa general tributària. Transcorreguts aquests terminis, destruirem les vostres dades personals. Tanmateix, els expedients jurídics de les persones afiliades es podran conservar per a la resolució de casos posteriors si del seu anàlisi i estudi els serveis jurídics estableixen que poden ser considerats com a precedents útils. En tot cas, les conservarem durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van demanar o rebre les dades personals i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades,sense perjudici del dret de supressió abans esmentat


Legitimació

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals?

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és la següent

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals?
La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és la següent

  1. En compliment del drets que teniu com a afiliat/da a l’Intersindical-CSC.
  2. Quan ens doneu el vostre consentiment de forma expressa. En qualsevol moment es pot retirar el consentiment donat enviant una sol·licitud a dretsprotecciodades@intersindical-csc.cat.
  3. Per interès legítim de l’Intersindical-CSC, respectant sempre el vostre dret a la protecció de dades personals, a l’honor i a la intimitat personal i familiar, aplicant-hi tècniques i mesures de seguretat que impedeixin que se us identifiqui. En qualsevol moment podeu exercir el dret d’oposició si ho considereu adient a l’adreça següent: dretsprotecciodades@intersindicalcsc.cat.


Destinataris

A qui comunicarem les vostres dades?

No cedirem en cap cas les teves dades personals a tercers, excepte que hi estiguem obligats per una llei o que tu mateix ens donis el teu consentiment. Les dades poden ser comunicades a l’empresa, l’administració pública, autoritats i ens o empreses vinculades a serveis públics o privats en funció de l’objecte del tractament.


Per a poder donar-vos un servei adequat i gestionar la relació que hi mantenim contractem els serveis d’allotjament web, registre de nom de dominis, servidors, servei de missatgeria electrònica, amb l’encarregat de tractament LANA2
(https://www.lana2.net), i la plataforma Mailchimp amb eines utilitzades per a la gestió d’email markeintg (campanigns, surveys, etc.) amb l’encarregat de tractament The Rocket Science Group (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE,Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA https://mailchimp.com/contact ). Quan, mitjançant les empreses encarregades de tractament de dades personals, realitzem transferències internacionals de dades, ens assegurem que ho facin sempre complint amb totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives, específicament amb les clàusules contractuals tipus, requerides pel marc normatiu de privacitat i de protecció de dades personals de la Unió Europea. (Decisió de la Comissió de 15 de juny de 2010).


Drets

Accés:
Podeu consultar les vostres dades personals.

Rectificació:
Podreu modificar les vostres dades personals si són inexactes.

Supressió:
Podreu sol·licitar que s’eliminin les vostres dades personals.

Oposició:
Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals

Limitació del tractament:
Podreu  sol·licitar la limitació en el tractament en els casos següents:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.
  • Quan el tractament sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les vostres dades.
  • Quan no necessitem tractar les vostres dades, però les necessiteu per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Quan us hagueu oposat al tractament de les vostres dades pel compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.

Portabilitat:
Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagueu facilitat i aquells obtinguts en la vostra relació amb nosaltres, així com transmetre’ls a una altra organització.

Important:

Així mateix, podeu retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti a la licitud del tractament, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de correu electrònic: dretsprotecciodades@intersindical-csc.cat.


Procedència

La Intersindical-CSC pot rebre dades personals de treballadors/es de les empreses on tingui presència.

La base jurídica que ens permet tractar les dades personals de treballadors/es és la següent: l’article 28.1 de la Constitució Espanyola i de la Sentència del Tribunal Constitucional 281/2005. En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, a més, la Resolució 331/2018, de 15 de novembre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública: http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2018-0331, així com altres resolucions estimatòries sobre l’accés a informació pública.

Podeu descarregar la política de privacitat picant aquí