Formulari d'afiliació

Omple les teves dades per afiliar-te a la Intersindical-CSC

Dades personals

Dades professionals

Dades bancàries

Autorització
D’acord amb el que s’estableix en l’article 5 de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal, t’informem que les teves dades seran incorporades en un fitxer del qual és titular la INTERSINDICAL-CSC, amb la finalitat de gestionar l’afiliació al sindicat. També, aquestes dades podran servir per enviar-te informació sobre serveis i activitats que realitza la Intersindical-CSC.
Mitjançant la firma d’aquesta sol·licitud, estàs atorgant consentiment exprés i per escrit perquè el sindicat Intersindical-CSC procedeixi a la cessió de les seves dades als serveis jurídics del sindicat per a la verificació de la vigència de l’afiliació i consegüent prestació de serveis, així com a l’entitat bancària (en cas de domiciliació), amb l’única i exclusiva finalitat de procedir al cobrament de la quota sindical.
Pots exercir els teus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit a l’adreça: INTERSINDICAL-CSC Via Laietana 48A, Principal 2ona. Barcelona 08003 o directament a la nostra seu. En la sol·licitud hauràs d’indicar quin dret vols exercitar, el teu domicili a efectes de notificació, data i signatura, i hauràs d’adjuntar una còpia del teu document d’identitat (com a prova que acredita la teva identitat).


Afiliació per correu electrònic (serveis@intersindical-csc.cat)

>> Descarrega al teu disc dur el full d’afiliació en format *.doc (Instruccions: picar botó dret del ratolí i “anomena i desa el contingut de l’enllaç“) i fes-ho arribar a serveis@intersindical-csc.cat

Quota trimestral:

  • 30 euros per a treballadors/es en actiu
  • 15 euros per a treballadors/es a l’atur amb subsidi, Espai Jove i treballadors/es en jubilació
  • 8 euros per a treballadors/es a l’atur sense subsidi