ERO a Editorial Vicens Vives

Imatge generada amb IA

El passat dia 3 de novembre, la direcció d’Editorial Vicens Vives va comunicar als treballadors i treballadores de l’empresa la seva voluntat d’instar un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) per causes econòmiques que afectaria 82 treballadors (25% de la plantilla) de 9 centres de treball de tota Espanya. El centre més perjudicat és el de Barcelona amb 52 treballadors afectats.

La documentació entregada inicialment per part de l’empresa ha estat escassa, incomplint l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors. Un fet que després de dues reunions encara s’arrossega, constatant així tant l’absència de voluntat de la direcció de facilitar un diàleg de bona fe, com la manca d’arguments per part de l’empresa.

Fa tot just un any i tres mesos, en un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de Catalunya, l’empresa va acreditar que en el pla de viabilitat vigent en aquell moment les úniques baixes contemplades fins al 2030 serien les jubilacions naturals. L’empresa es nega a ensenyar-nos tant aquell pla de viabilitat, que ha resultat fallit, com l’actual, que hauria de justificar que amb 82 llocs de treball menys l’empresa és plenament viable.

En un any on tot fa preveure que els objectius comercials s’han complert amb escreix, amb previsions de creixement respecte a l’any passat del 30%, els representants dels treballadors entenem que ni s’acredita la causa adduïda per instar l’ERO, ni es justifica la procedència dels acomiadaments, ni es garanteix la viabilitat de la companyia.

Enmig d’un ambient laboral cada vegada més enrarit, esperem rebre per fi una proposta constructiva per part de l’empresa durant la pròxima reunió negociadora, que tindrà lloc el pròxim 4 de desembre.