Informació sobre afiliació

A 31 de desembre de 2020, les persones afiliades a la Intersindical són 5.624, de les quals el 40,50 % són dones i el 59,40 % homes.

AFILIACIÓ 2020: 5624 persones afiliades

Pel que fa als sectors d’activitats, actualment l’afiliació de la Federació de Serveis Públics representa el 39 % del total, la Federació de Serveis Privats el 37 %, la Federació d’Indústria el 14 %, i un 2 % són treballadors Autònoms, un 2 % jubilats i pensionistes, un 4% es troben aturats, i el 2 % restant es troben en altres situacions.

L’evolució de creixement de l’afiliació a la Intersindical des de l’any 2017 és la següent: