imatge

Serveis públics bàsics

Reducció de la jornada laboral

Model productiu sostenible

SMI català de
1.300 euros

Llegua catalana i treball

Renda bàsica universal

Pensions dignes i reducció de l'edat de jubilació

Seu Nacional

Alí Bei, 119
Barcelona 08013
(Països Catalans)

Contacte

Correu electrònic:
contacte@intersindical-csc.cat 
Telèfon: (34) 93 481 36 60 

Enllaços 

Intersindical-CSC

Design a website - Details here