Tag archives for jornada laboral

Acció Sindical

Els nous convenis col·lectius fixen la jornada laboral més alta en dotze anys

Les esquerres sindicals hem de combatre la individualització de les relacions laborals. La negociació col·lectiva no acaba de recuperar el pols que tenia abans de les reformes introduïdes pel govern de Mariano Rajoy en la normativa laboral, fortament contestades pels sindicats. Segons dades oficials, durant els nou primers mesos d'aquest any es van signar convenis, amb prou feines cent més que en el mateix període de l'any anterior, que va ser el pitjor des de l'inici de la crisi econòmica. Al llarg de tot l'any 2013, els empresaris i els representants dels treballadors van tancar acords, molt lluny dels registrats pel Ministeri d'Ocupació en 2012 i no diguem ja dels corresponents a 2007. El nombre de convenis col·lectius subscrits el passat exercici és menys de la meitat del que era habitual des del 2000: entorn de a l'any. De seguir la tendència actual, és altament improbable, segons els experts, que en 2014 torni a superar-se la barrera dels , malgrat el lleu augment (8,8%) que es va produir entre gener i setembre. Tampoc hi ha temps material ja perquè s'arribi als volums de treballadors afectats que eren corrents fins a 2011 (de nou a dotze milions), ja que a dia…
Llegir més
Acció Sindical

Jornada de treball, descansos i vacances

Per a la defensa dels nostres drets és bàsic conèixer la durada i composició de la jornada de treball.                         :: Jornada Amb caràcter general, la durada de la jornada de treball té com a límit les 40 hores setmanals. La durada de la jornada ordinària de treball és la pactada als convenis col·lectius o contractes de treball. Per conveni col·lectiu o, si no n'hi ha, per acord entre l'empresa i els representants dels treballadores/ores pot establir-se la distribució irregular de la jornada al llarg de l'any. En defecte de  pacte en contrari, l'empresa podrà distribuir de manera  irregular  al llarg de l'any el 5 per 100 de la jornada de treball. Aquesta distribució es farà respectant sempre els descansos mínims diaris i setmanals previstos en la Llei. Diàriament: - el nombre d'hores ordinàries de treball efectiu no pot ser superior a 9 hores. - Els treballadors/ores menors de 18 anys no poden realitzar més de 8 hores diàries de treball efectiu, incloent,  al seu cas, el temps dedicat a la formació. - El temps de treball es computa de manera que tant al començament com al final de…
Llegir més