La síndrome d'estar cremat a la feina és una patologia producte de la interacció del treballador amb determinades condicions psicosocials del treball, no d'una deficiència en la personalitat de l'individu. La síndrome d'estar cremat a la feina és una patologia producte de la interacció del treballador amb determinades condicions psicosocials del treball, no d'una deficiència en la personalitat de l'individu. I aquesta síndrome no només té conseqüències negatives per al treballador; també pot afectar seriosament a la pròpia organització. Per prevenir i evitar l'aparició del burnout és fonamental identificar i avaluar els riscos d'origen psicosocial, i adoptar les corresponent mesures preventives, tant organitzatives com individuals. Què és el burnout? El burnout, o síndrome d'estar cremat a la feina pot definir-se com una doble resposta a l'estrès laboral crònic que consisteix en: Experimentar actituds i sentiments negatius cap a les persones amb les que es treballa i cap al propi rol professional. Sensació de trobar-se emocionalment esgotat. Aquesta resposta passa amb més freqüència en: Professionals que treballen en contacte directe amb usuaris, pacients o clients. Professions que suposen gran implicació emocional. Professions de gran responsabilitat. Diferències entre estrès laboral i burnout: Estrès: sobre-implicació de l'individu, hiperactivitat emocional, esgotament físic, danys fisiològics,…
Llegir més