Foto: estoc CSC El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicà el passat 20 de juny el reglament que regularà el nou model d'altes i baixes mèdiques per als treballadors afectats per incapacitat temporal. - Quan entra en vigor el nou model? A partir del pròxim 1de desembre serà quan tots els metges dels Serveis Públics de Salut hauran de regir-se per un nou sistema d'altes i baixes. - Quines novetats inclouran els parts de baixa? Una de les principals novetats d'aquest nou sistema és que els metges que donin la baixa a un treballador hauran de detallar en el mateix part de baixa la durada estimada del procés. - Quin tipus de baixes pot haver-hi? Les baixes es classificaran en funció de la seva durada. Aquesta podrà ser: Molt curta, si és inferior a cinc dies naturals Curta, de 5 a 30 dies naturals Mitjana, si és de 31 a 61 dies Llarga, si s'espera que estigui de baixa més de 61 dies. - Com determinaran els facultatius la durada estimada del procés de baixa? Els facultatius podran usar com a referència les taules de durada òptima de la baixa de diferents patologies que s'han anat elaborant amb les estadístiques…
Llegir més