Contacte DPD: dpd@intersindical-csc.cat

Servei d’Atenció a l’Interessat: dretsprotecciodades@intersindicalcsc.cat

Contacte DPD: dpd@intersindical-csc.cat

Servei d’Atenció a l’Interessat: dretsprotecciodades@intersindicalcsc.cat