Seu Nacional

Via Laietana 48 A, Principal 2ona

Entrada per:

Sant Pere Més Alt 2, Principal 2ona) Barcelona 08003

Telèfon: 93 481 36 60    serveis@intersindical-csc.cat

<>

Seccions Sindicals

– Grup Banc Sabadell

Local de Sabadell:
Horta Novella, 23. Sabadell 08021

Local de Lleida:
Baró de Maials, 38. Lleida 25005

– Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Provença, 204-208. Barcelona 08036

– Universitat Pompeu Fabra
Roc Boronat, 138. Barcelona 08018
Campus de la Comunicació-Poblenou
Despatx 53.122

– Universitat de Barcelona (UB)
Adolf Florensa s/n. Barcelona 08028
Locals sindicals (sòtan)

– Institut Català de la Salut (ICS)
Manso, 19. baecelona 08015
Despatx 414