[notice]Federació de Serveis
La federació de serveis de la IntersindicalCSC agrupa treballadors i treballadores del sector serveis (des de banca o comerç fins a assistència a les persones o neteja…) i té com a objectiu participar des de la CSC en el procés de construcció nacional i social dels Països Catalans.

L’objectiu últim de la FS és que els i les treballadores d’aquest país esdevinguin objecte i subjecte de la construcció i gestió de la societat justa i igualitària per la qual advoquem.

La FS es defineix com a organització de caire políticosocial i assumeix, doncs, plenament el principis de la IntersindicalCSC i considera que aquesta ha d’esdevenir l’actor referencial en l’organització i creixement del Moviment Obrer Català.
Lloc web [/notice]

[notice]Federació d’Administracions públiques
La Federació d’Administracions Públiques (FAP) tenim representació i afiliació principalment a l’Administració de la Generalitat, a l’Administració local, Universitats, educació, en diverses entitats públiques (agències, patronats, empreses públiques, consorcis…) i a Sanitat (assistència ambulatòria i hospitalària).

Els objectius de la FAP són, bàsicament, la millora de les condicions de treball, retributives, de formació, de promoció, de conciliació personal, familiar i laboral, de l’organització del treball.

Com a organització ens sentim compromesos també en la lluita per unes administracions millors, més àgils i eficients, que garanteixin a la ciutadania uns serveis públics i de qualitat. Tenim la convicció que una Administració pública eficaç és una eina imprescindible de cohesió social i un instrument necessari per fer realitat l’increment de sobirania que el nostre país necessita.
Lloc web  [/notice]
[notice]Federació d’ensenyament
Federació Sindical d’Educació de Catalunya de la IntersindicalCSC. La FSEC agrupa les treballadores i treballadors del sector de l’ensenyament públic, privat, universitari, de lleure i d’acció social.
Universitat Pompeu Fabra (lloc web)   Universitat de Barcelona (lloc web)  [/notice]
[notice]Federació d’Indústria
La FIC (Federació d´Indústries de Catalunya) és la federació d´industria de la IntersindicalCSC . Agrupa els treballadors i les treballadores dels sectors econòmics del metall, tèxtil, arts gràfiques, químiques, transport i de totes les altres activitats econòmiques que es considerin industrials. [/notice]