Models de petició

Acta de constitució de secció sindical a l’empresa (descarrega)
Comunicació a l’empresa de la constitució d’una secció sindical (descarrega)
Comunicació a l’empresa del nomenament de delegats sindicals (descarrega)
Acta de constitució d’un comitè d’empresa (descarrega)
Acta de reunió d’un comitè d’empresa (descarrega)
Comunicat d’assemblea per a l’empresa (descarrega)
Comunicat a l’empresa que els delegats o els membres del comitè d’empresa han estat convocats a una reunió (descarrega)
Comunicat a l’empresa que un delegat o un membre del comitè d’empresa ha estat convocat a un curs (descarrega)
Descarrega tots els models (descarrega)