autonoms

 

anar al web

 

Qui som

Compromesos amb el país i amb el conjunt dels treballadors.

El nombre de treballadors autònoms ha augmentat considerablement durant l’actual període de crisi a causa de múltiples factors externs que en alguns casos no tenen a veure amb els desitjos personals de crear un negoci: moltes empreses han desenvolupat la figura del “fals autònom” per a cobrir llocs de treball necessaris per al seu funcionament intern sense haver de córrer amb les despeses salarials i de protecció social que comporta un treballador lligat contractualment amb l’empresa.

Aquesta pràctica ha abocat a un nombre considerable de treballadors a esdevenir autònoms per a poder continuar desenvolupant la seva tasca professional. Aquest canvi d’estatus els ha comportat una pèrdua de drets laborals així com tot un seguit de càrregues econòmiques que dificulten, encara més, la seva situació personal.

Davant d’aquest escenari de desprotecció laboral i social dels treballadors autònoms des de la Intersindical-CSC considerem d’especial importància oferir un espai d’assistència solidària a aquest sector de les classes treballadores.

Des d’una perspectiva de compromís amb la llibertat del país i la defensa dels interessos del conjunt de les classes populars, desenvolupem aquest espai orientat al suport als treballadors autònoms tot oferint la possibilitat d’accedir a serveis de gestió i assessorament legal a preus ajustats.

Així mateix volem que davant la individualització de les relacions laborals, aquest esdevingui un espai de confluència que faci possible l’intercanvi d’experiències per a poder desenvolupar una acció col·lectiva i coordinada en la defensa dels treballadors autònoms.