Reclamem 570 milions d’euros per al personal de l’ICS i un nou model de finançament per a Catalunya i per a Salut

Recentment s’han anunciat restriccions pressupostàries a l’ICS que afecten el personal tant d’hospitals com d’atenció primària.

En alguns àmbits les direccions han traslladat als i les professionals que a causa de la manca de pressupost haurien de fer dobles agendes per substituir-se entre sí i poder fer vacances, el que es coneix com a autocobertura. En altres àmbits, que els reforços que s’havien previst per al període de vacances es reduirien fins el 50%.

La Direcció Gerència de l’ICS justifica les restriccions a reorganitzacions de l’equilibri territorial, ajustant les plantilles i les cobertures a on sigui més necessari concentrar els recursos durant l’estiu, especialment a aquells llocs turístics amb un gran impacte.

Ja al pressupost de 2023, que està actualment prorrogat, es van retirar 100 milions d’euros que al 2022 es van injectar per a substitucions i eventualitats en la pandèmia COVID19.

El suplement de crèdit de 1850 milions d’euros no l’ha cobert, ja que el motiu subjacent és el model de finançament injust de Catalunya.

 

Prorroga del pressupost de 2023: 100 milions d’euros menys per a substitucions i eventualitats

La pròrroga ha implicat que l’ICS iniciï l’exercici pressupostari des de l’1 de gener amb els crèdits en fase “provisional” i que no compti amb els crèdits per a despeses corresponents a serveis o programes que hagin finalitzat el 2023.

Aquesta situació de pròrroga pressupostària, que dificulta enormement l’adaptació a les noves realitats que afrontem el personal de l’ICS al 2024, es va aprovar per Acord de Govern el 19 de desembre de 2023, gairebé fa 6 mesos, mentre “continuaven les negociacions per aprovar els del 2024”.

Així l’ICS iniciaria el 2024 igual que el 2023 i tornaria als nivells del 2021 de despesa per a substitucions i eventualitats.

A més, tampoc disposava dels 320 milions d’euros anuals per a pagar les “millores” del III Acord, que van provocar la vaga del 12 i 13 de desembre de 2023: 420 milions d’euros menys dels necessaris. I això ja ho sabia la Direcció Gerència de l’ICS i la Conselleria de Salut al mes de desembre de 2023.

El 28 de febrer el Govern va aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al 2024.

La proposta del Govern per a l’ICS no feia un canvi substancial dels pressupostos de 2023, ja que el pressupost per a substitucions i eventualitats només augmentava un 1%.

El 13 de març el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2024, va ser rebutjat pel Parlament de Catalunya i el president Pere Aragonès convocava el mateix dia eleccions per al 12 de maig.

En definitiva, al mes de març de 2024 seguíem sense els 420 milions necessaris en despesa de personal.

El suplement de crèdit pressupostari no preveu la despesa necessària per a substitucions i eventualitats

Posteriorment, l’11 d’abril de 2024 el Govern, assumint que no hi havia un crèdit adequat ni suficient en el pressupost per al 2023 prorrogat per al 2024 va aprovar per decret llei un suplement de crèdit de 1.850 milions d’euros per atendre increments de despesa en situació de pròrroga pressupostària finançat pels ingressos més alts de les bestretes del model de finançament i la liquidació que correspondrien a l’exercici 2024.

En relació amb les remuneracions del personal de l’ICS el suplement de crèdit serveix per cobrir la previsió d’increment retributiu del 2% respecte de les retribucions vigents el 31 de desembre de 2023 negociat entre l’Estat i els sindicats estatals i per materialitzar les millores en les condicions laborals i salarials del III Acord (Imprevistos i millora en matèria de personal).

El suplement de crèdit no preveu la despesa necessària per a substitucions i eventualitats.

Ni el Departament de Salut ni l’ICS no han tingut en cap moment la intenció d’augmentar la despesa per a substitucions i eventualitats

El Govern tenia la possibilitat de revertir la falta de pressupost per a substitucions i eventualitats tant mitjançant el Projecte de llei de pressupostos de 2024 com amb el suplement de crèdit que es va aprovar l’11 d’abril, i no ho va preveure.

L’ICS tampoc ha instat el Departament de Salut per augmentar-la tal i com li permet el Decret 222/2023 de criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos.

Per tant, ni el Departament de Salut ni l’ICS no han tingut en cap moment la intenció d’augmentar la despesa per a substitucions i eventualitats.

La Intersindical a l’ICS reclamem 570 milions d’euros per al personal de l’ICS i un nou model de finançament per a Catalunya i per a Salut

570 milions d’euros per al personal de l’ICS

La pandèmia COVID19 va deixar molt clar que el personal dels serveis de salut ha de treballar amb les millors condicions laborals per donar el millor servei perquè la ciutadania tingui millor nivell de vida.

Tenir pressupost suficient per millorar les condicions laborals i per cobrir el personal en les seves absències implica millorar els serveis sanitaris.

La Intersindical a l’ICS considerem que el pressupost mínim addicional que el nou Govern ha de preveure per a l’ICS és 570 milions d’euros i ha d’incloure:

La necessitat d’un nou model de finançament per a Catalunya i per a Salut

El model de finançament actual, que es va renovar al 2009, implica un perpetu espoli fiscal i la dependència econòmica amb l’Estat espanyol.

Cal un nou model de finançament on la Generalitat gestioni el 100% dels impostos generats a Catalunya per: gestionar i recaptar tots els tributs, tenir plena capacitat normativa i administrar el rendiment del 100% dels impostos.

Això implicaria el doble d’ingressos que amb el model de finançament actual, i permetria avançar cap a uns veritables pressupostos socials.

Com s’explica a la proposta de finançament just per a Catalunya, cal incorporar a Salut més de 10 mil milions d’euros per equiparar-nos al nivell de despesa europea.

Amb aquest nou finançament es podria millorar el pressupost de l’ICS i destinar molts més recursos econòmics no només a substitucions i eventualitats sinó també a les millores de les condicions laborals que cal implantar a l’ICS.

En relació amb els empleats públics de la Generalitat el nou model també permetria prendre decisions a Catalunya que ara mateix venen imposades des de l’Estat espanyol:

  • establir els increments salarials dels empleats públics de la Generalitat i de l’ICS.
  • eliminar la taxa de reposició d’efectius per estabilitzar al màxim la plantilla i millorar els nivells màxims de temporalitat.

 

La Intersindical a l’ICS lluitem i treballem per a tot el personal de l’ICS.

🚩Lluitem per millorar les condicions laborals! #LluitemAmbTu

📲 Difon el missatge!

👍 Segueix-nos a:
✖️Twitter 📻Telegram 🔵 Facebook 📸 Instagram

📝 Afilia’t i lluita amb La Intersindical!
📧 ics@intersindical-csc.cat