La Intersindical expressa tot el seu suport a la Vaga General de sindicats i moviments socials el 9 de maig a l’Argentina

L’ofensiva contra l’Estat del Benestar i d’atac frontal als drets sindicals per part del Govern de Milei posa de manifest que les polítiques neoliberals de l’extrema dreta argentina van enfocades a empobrir les classes populars i a laminar les seves llibertats individuals i col·lectives. Destruir els serveis públics, limitar la llibertat sindical, reduir les prestacions d’atur i les pensions són algunes de les mesures que Milei intenta imposar al marge del Parlament via declaracions d’emergència. Aquest és un atac estructural contra el conjunt de la classe treballadora argentina en l’àmbit social i laboral, però també contra el propi sistema democràtic.

És per això que des de la Intersindical i des de Catalunya, volem mostrar tota la nostra solidaritat i suport a la Vaga General d’aquest 9 de maig, convocada per les tres principals centrals sindicals d’Argentina. Una Vaga General de caràcter unitari i acompanyada pels moviments socials del país per frenar les mesures de Milei i posar fi a un Govern que posa en risc els drets fonamentals.

Visca la lluita de la classe treballadora,

Visca la solidaritat internacional.

 

Version en castellano:

La Intersindical expresa todo su apoyo al Paro General de sindicatos y movimientos sociales el 9 de mayo en Argentina.

La ofensiva contra el Estado del Bienestar y de ataque frontal a los derechos sindicales por parte del Gobierno de Milei pone de manifiesto que las políticas neoliberales de la extrema derecha argentina van enfocadas a empobrecer a las clases populares y a laminar sus libertades individuales y colectivas. Destruir los servicios públicos, limitar la libertad sindical, reducir las prestaciones por desempleo y las pensiones son algunas de las medidas que Milei intenta imponer al margen del Parlamento vía declaraciones de emergencia. Éste es un ataque estructural contra el conjunto de la clase trabajadora argentina en el ámbito social y laboral, pero también contra el propio sistema democrático.

Por eso, desde la Intersindical y desde Cataluña, queremos mostrar toda nuestra solidaridad y apoyo al Paro General de este 9 de mayo, convocada por las tres principales centrales sindicales de Argentina. Una Huelga General de carácter unitario y acompañada por los movimientos sociales del país para frenar las medidas de Milei y acabar con un Gobierno que pone en riesgo los derechos fundamentales.

Viva la lucha de la clase trabajadora,

Viva la solidaridad internacional.