La Intersindical iniciem un curs especialitzat per assessors i assessores sindicals

Aquest divendres el sindicat independentista i de classe ha posat en marxa un curs destinat a crear un contingent important d’assessors i assessores sindicals, amb la participació de més de 100 representants i delegats, i que permetran desplegar una xarxa especialitzada a tots els territoris i federacions.

Aquest curs s’emmarca en el procés de formació que vam iniciar l’any passat amb tot un seguit de mòduls destinats al conjunt de l’afiliació, des de la primera benvinguda, l’estructura del sindicat, els principis i nocions bàsiques de drets i normatives laborals. Tots els aspectes bàsics que un assessor del sindicat necessita conèixer.

Aquest nou curs és un pas avançat en la formació de les persones més implicades al sindicat i pretén donar les eines suficients als nostres representants per poder desenvolupar l’acció sindical als centres de treball amb més garanties i rigor, així com disposar de manera descentralitzada d’una xarxa d’assessors a tot el país.

En total, el curs està format per 9 sessions amb un total de 36 hores on-line i presencial, i tindrà una fase final d’avaluació dels coneixements per garantir el correcte aprenentatge de tots els conceptes, drets i normatives introduïts al llarg de les sessions. Després de l’estiu es duran a terme noves sessions de formació bàsica així com d’ampliacions de formació avançada.

D’aquesta manera, el sindicat continua consolidant la implantació i representació a tots els sectors productius amb l’objectiu d’esdevenir en l’opció transformadora dels treballadors i treballadores de Catalunya. La Intersindical som conscients que l’atenció personal i directa és la millor manera de cuidar l’afiliació, les seccions sindicals i d’atendre conflictes, i per tant volem continuar millorant positivament en aquest àmbit.