Els drets lingüístics també són drets laborals

La Intersindical ens mobilitzem en defensa de la treballadora del supermercat Veritas que ha estat acomiadada per usar normalment el català com a llengua de treball.

 

El català és una eina del treball.

La Intersindical, com sindicat de classe, aspirem a influir en totes les dimensions de l’àmbit del treball per a fer-les més justes i equitatives. Les relacions de poder també tenen sempre una dimensió lingüística, que a Catalunya es manifesta en la  subordinació i residualització del català en el món laboral.

El sindicalisme de classe a Catalunya, la Intersindical, ha de ser un sindicat solidari davant les relacions injustes en l’àmbit lingüístic. Això implica que cal reparar el mal que s’hagi produït i establir unes relacions noves, basades en la igualtat i la reciprocitat, amb la finalitat que no hi ha llengües de primera i de segona.

La Intersindical defensem que els drets lingüístics dels treballadors i les treballadores són igualment necessaris per a garantir la dignitat d’una classe treballadora que cal que prengui consciència dels abusos als quals se la sotmet i aprengui a identificar-los i a no tolerar-los.

 

Dret a treballar en català.

Tots els treballadors i les treballadores tenim dret a un entorn de treball plenament catalanitzat que no suposi, per a uns, haver de canviar de llengua en horari laboral i que permeti, a uns altres, mantenir una relació de normalitat amb el català, lliure d’entrebancs que en dificultin la integració i la cohesió, precisament, en l’àmbit laboral, que és un dels majors d’interacció entre persones.

No importa l’origen ni la llengua inicial del subjecte: ningú no es pot sentir a gust en una situació de discriminació comunitària, per molt que estigui legalment establerta, i per molt que el discurs dominant l’emmascari.

 

La lluita és el camí perquè el català sigui eina de treball

El castellà és la llengua universalment protegida i imposada als territoris de llengua catalana, però això no impedeix que, més enllà de les obligacions que s’associen sistemàticament al castellà, una empresa converteixi el català en llengua preferent.

Les empreses curoses amb el client, preocupades pel benestar dels treballadors i treballadores i compromeses amb la responsabilitat social, han de complir les lleis pensades per rescabalar els qui han patit i pateixen discriminació, i fer-ho, no només per evitar possibles sancions, sinó per complir l’esperit inherent a aquelles normes.

Incorporar i promoure el català és un valor afegit amb el qual es pot guanyar molt, a més d’un acte de justícia, de reparació i de contribució a la cohesió, de manera que l’empresa ha de sospesar el cost que implicaria no fer-ho.

En llocs com els territoris de parla catalana, la llengua pròpia és sempre un element rellevant. Si els consumidors i els treballadors exigeixen el català, les empreses emprendran el camí de la catalanització.

La Intersindical assumim aquesta responsabilitat de la part dels treballadors i treballadores i lluitarem per acords col·lectius en  matèria lingüística, perquè les empreses són agents econòmics amb una gran influència social i se n’han de responsabilitzar.

Per tot això, avui demanem la vostra solidaritat amb la treballadora que ha estat acomiadada per Veritas per usar el català com a llengua de treball, i que feu arribar a l’empresa que opti perquè sigui immediatament readmesa al seu lloc de treball.

 Units i unides, els treballadors i treballadores de Catalunya som forts i fortes. Per un sindicalisme de defensa i promoció del català als nostres llocs de treball, afilia’t a la Intersindical.