Entrevista a Josep Maria Gebelli

Josep Maria Gebelli és membre de la Secretaria de Seguretat i Salut Laboral de la Federació de Serveis Públics.

 

1.- Quan i per què et vas afiliar a La Intersindical?

Des que era jove m’he interessat per la defensa dels drets de les persones. De la mateixa manera he estat compromès per la independència de Catalunya. Si més no, en el meu cas ha estat així. Quan al llarg de la vida n’he tingut oportunitat, d’una manera natural m’he acostat als projectes afins a aquestes idees encara que això suposés un esforç i encara que la meva aportació fos només similar a la d’una formiga que porta una engruna de pa cap al niu.

En un determinat moment de la meva vida vaig conèixer l’existència de l’únic sindicat a Catalunya que és nacional, feminista, de classe i de contrapoder i em va atraure l’atenció ràpidament. Per construir un país lliure i independent necessitem un sindicat que defensi les persones de manera clara, igual que es necessiten pilastres per construir un pont. Aquest sindicat és La Intersindical i per això m’he ofert a col·laborar obertament.

 

2.- Ens quins temes col·labores principalment?

Degut a la meva trajectòria acadèmica i professional estic col·laborant dins de La Intersindical en el tema de la seguretat i la salut laboral.

Defensar un treball digne també és defensar que no perdem la salut en els nostres llocs de treball. Per això la prevenció de riscos laborals és per a nosaltres un eix transversal d’especial importància dins la nostra organització.

Les tasques que desenvolupem els funcionaris i els laborals de la Generalitat comporten molts riscos i cal una resposta decidida i clara portada a terme per persones amb una formació especialitzada i amb experiència per tal de contrarestar la manca d’integració i de cultura preventiva que patim per la manera d’organitzar-nos i de manar-nos per part de la direcció de la Generalitat.

A dins La Intersindical he trobat amb moltes persones que treballen aquest àmbit: entre tots i amb esforç constant creixem i ens fem més forts.

 

3.- Cap on cal evolucionar a curt i llarg termini aquest àmbit de la seguretat i salut laboral a la Generalitat?

Un tema prioritari ha de ser el de la integració de la prevenció dins de la organització general de la Generalitat i de la progressiva millora en cultura preventiva. D’altra banda, la seguretat i salut laboral a la Generalitat ha d’adaptar-se a l’escenari actual: estem parlant que la prevenció de riscos laborals ha de tenir una visió de gènere, ha de saber donar resposta als riscos derivats de les noves formes organitzatives com ara el teletreball, també als riscos generats per les noves tecnologies, que evolucionen constantment, i caldrà dedicar especial atenció als riscos psicosocials introduïts per aquestes noves formes organitzatives i d’evolució de la tecnologia.

La pandèmia ens ha ensenyat que hem de ser àgils i adaptar-nos a les noves situacions que poden venir per fets imprevisibles i amb això la prevenció de riscos laborals no pot ser una excepció.