El dia 28 d’abril es commemora el Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, cal recordar que la seguretat i la salut de les treballadores i dels treballadors són drets fonamentals que han de ser protegits i defensats per tothom.

Com a sindicat nacional, feminista, de classe i de contrapoder, creiem que les persones treballadores som la columna vertebral de l’economia i mereixem treballar en condicions dignes, justes i segures. Creiem en la lluita conjunta de les persones treballadores per protegir els nostres drets i millorar les nostres condicions laborals.

Per a La Intersindical, la seguretat i la salut en el treball no són qüestions aïllades de la nostra lluita per la independència i la llibertat de Catalunya. Entenem que la seguretat i la salut en el treball són també una qüestió de sobirania i autodeterminació.

És per això que defensem el dret del poble català a decidir les seves pròpies polítiques en matèria de seguretat i salut laboral.

Per aconseguir aquesta sobirania, és necessari que les persones treballadores tinguem un paper actiu en la presa de decisions en matèria de seguretat i salut en el treball. És important que les persones treballadores tinguem dret a la informació, a la formació i a la participació en la presa de decisions sobre la seguretat i la salut en el treball.

La Intersindical, exigim que les empreses i les autoritats catalanes respectin els drets de les treballadores i dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball, i que adoptin mesures efectives per garantir aquests drets.

També denunciem la falta de protecció que sovint pateixen les persones treballadores emigrants i la manca clara, valenta i decidida d’una visió de gènere en la seguretat i salut laboral.

En aquest dia, reafirmem el nostre compromís de lluitar per una societat més justa i lliure, on tenim el dret a treballar en condicions dignes, justes i segures, i on el poble català puguem decidir les nostres pròpies polítiques en matèria de seguretat i salut laboral.

 

ARA ÉS L’HORA DELS TREBALLADORS I NOMÉS DEPEN DE NOSALTRES