El govern concedeix la Medalla al treball president Macià 2022 a Isabel Pallarès

Isabel Pallarès i Roqué fou Secretària general de La Intersindical entre 1998 i 2013 i ha estat guardonada, a títol pòstum, junt amb 17 persones més i 5 entitats, per ser la primera dona en dirigir una organització sindical catalana.

Les medalles i plaques al treball president Macià es van crear l’any 1938 i reconeixen les persones que dins del món del treball hagin destacat per les seves qualitats, mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals. Així mateix, també premien les empreses o organitzacions que hagin destacat en alguna d’aquestes categories: foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat; responsabilitat social i corporativa; igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar i corresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones.

Durant el mandat de la Isabel, La Intersindical es va incorporar a la Federació Sindical Mundial (WFTU), la segona organització sindical mundial més representativa. Fins aleshores, les organitzacions sindicals de nacions sense estat patien el veto dels sindicats estatals. L’excepció era ELA, que fou fundadora de la CSI (ITUC). En el cas d’altres sindicats bascos, gallecs, canaris o catalans, fins a principis del segle XXI no es va aconseguir que la FSM (WFTU) n’acceptés l’ingrés com a membres de ple dret.

El reconeixement internacional de La Intersindical, com a expressió del sindicalisme de classe de Catalunya, ha estat un objectiu del sindicat que va permetre, també, ser membres de la junta de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR).

La medalla es lliurarà el proper 28 d’abril.