Salut formarà 2000 administratius per treure burocràcia a metgesses/es i infermer/es

El passat mes de febrer La Intersindical va entregar al Parlament de Catalunya i va fer públic un informe on es va analitzar amb pèls i senyals la figura de l’administratiu sanitari amb l’objectiu de fer una proposta per a la concreció d’aquesta figura.

Ara, el govern anuncia la formació de 2000 administratius/ves per dur a terme tasques burocràtiques sanitàries. Des de La Intersindical defensem que actualment els i les administratives:

1- Atenem i orientem pacients i familiars aplicant tècniques de comunicació per millorar la qualitat assistencial
2- Manegem sistemes de classificació de malalties segons normativa vigent
3- Reconeixem terminologia clínica dels documents sanitaris.
4- Elaborem i tramitem documents i comunicacions pròpies de serveis sanitaris a partir de les necessitats detectades del pacient.
5- Resolem situacions, problemes o contingències amb autonomia en l’àmbit de la nostra competència
6- Organitzem i coordinem equips de treball amb responsabilitat i supervisant-ne el desenvolupament.
7- Realitzem processos de codificació de diagnòstics i procediments relacionats amb la classificació internacional de malalties.
8- I molt més!!!

Això fa evident que l’actual figura de l’administratiu/va que treballa als centres sanitaris va més enllà del perfil convencional. Aquesta especificitat és un valor afegit que ha de poder valorar-se com a reconeixement als milers de professionals que fan la seva feina als centres de l’ICS

Però compte…
Creiem que la realització de certes tasques sense una formació degudament acreditada pot provocar que el personal administratiu i auxiliar administratiu del Sistema Català de Salut assumim funcions per a les que no estem cobertes legalment

La nostra proposta!
La solució que aportem per acreditar a les treballadores i treballadors més antics així com l’exigència de disposar de la titulació de Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitària per a noves incorporacions, ens permet:

1- Disposar d’un planter de personal qualificat i preparat que pugui donar resposta ràpidament i eficaç en qualsevol dels llocs a cobrir dins de les bastes estructures de les empreses del sector garantint en tot moment un servei de qualitat.
2- Tanmateix, la reconversió del personal administratiu com a Tècnic/a Superior de Documentació i Administració Sanitària permetria encabir-nos dins l’àrea sanitària, comportant una millora laboral i retributiva que ajudaria a posar fi a la històrica precarització i menysteniment envers aquest col·lectiu, dignificant la professió i les persones que la desenvolupen.

Per aquests motius i molts d’altres des de La Intersindical lluitarem per a dignificar el sector de gestió i serveis. Ara i sempre volem el personal qualificat, valorat i amb unes condicions dignes, per a tot el contrari, ens trobaran de cara!!!