La Cap de RRHH de la DAP de Girona actúa arbitràriament sense acatar cap norma

El passat mes de gener 2022, una professional major de 60 anys, amb anys d’experiència a l’ICS va presentar petició de mobilitat voluntària permanent per canviar de CAP dins la Gerència Territorial de Girona, passant de SAP Sud al que ella demanava SAP Nord. En principi la normativa sobre mobilitat voluntària indica que tant aviat com es produeixi una vacant aquesta s’ocuparà per part d’algun professional fixe, que estigui correctament apuntat al SGRH (servei de gestió de recursos humans), l’aplicatiu que cal fer servir per accedir al canvi de centre, i en el cas de no haver-hi ningú s’estira de la borsa de treball perquè aquell lloc l’ocupi un interí.
Dos mesos més tard, el mes de març de 2022 la DAP de Girona va donar tres interinitats de la mateixa categoría que demanava la nostra companya, en el centre que ella havia sol·licitat via mobilitat. És a dir, es van produir tres vacants i no es va anar a buscar a la professional que estava correctament apuntada per mobilitat sinó que es van saltar aquest pas i van anar directament a oferir els tres llocs a gent que estava apuntada a la borsa de treball.
Considerem que la responsable de portar una bona gestió de recursos humans a la DAP de Girona, va actuar arbitràriament sense tenir en compte el pacte de mobilitat voluntària, i els acords que s’han anat signant al llarg d’aquests anys en les comissions de seguiment per a la mobilitat voluntària.
En concret a l’Acta de la Comissió de Seguiment del Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de 4 de març de 2016 de mobilitat voluntària s’indica que tant les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, com l’ICS han negociat la normativa que regula aquest procés i que les bases i  criteris s’hauran de respectar, punt important que trobem en el primer paràgraf de l’Introducció del Pacte.
En el cas que denunciem públicament la professional fixa, sense cap mena de mirament, queda exclosa d’un dret que té, com és el canvi de centre, sense que per part de recursos humans de la DAP de Girona s’hagi rectificat l’error, i sense voluntat de corregir, o de buscar alguna solució a una errada que han comès i que provoca un greuge important, discriminatiu i que viola també, al nostre entendre, el darrer Pacte d’Igualtat de l’ICS. Aquí estem parlant d’una persona experimentada, fixa, dona, major de 60 anys i amb dret també a la conciliació de la vida familiar, que tant pregó es fa des de les planes de l’ICS.
A la intranet de l’ICS de Girona es diu que la majoria dels treballadors que han obtingut una destinació definitiva tenen el màxim nivell de carrera professional, és a dir, disposen d’una llarga experiència professional dins l’organització. Expertesa que en el cas de la nostra companya s’han passat pel forro. També s’indica a la mateixa que els professionals que cessin degut a les mobilitats dels fixes, podrán optar a un nou lloc de feina, en el nostre cas seria que un dels interins vagi al lloc que deixa la nostra companya. Això també està pactat i regulat a les Comissions que es fan de seguiment, però en el cas que ens ocupa no s’ha buscat tampoc aquesta altra solució que solventaria la gran errada de recursos humans.
Les mobilitats voluntàries estan regulades molt estrictament, i només hi poden accedir els professionals fixes. Es regula en els pactes i en les comissions de seguiment que es reuneixen cada tres mesos. Fan el seguiment, demanen informació als responsables de rrhh de cada gerència, disposen d’informació del que han demanat els participants, resolen conflictes,  fins i tot tenen una secretària que te cura del bon funcionament de la mateixa.
La finalitat de tanta regulació és protegir un dret que te tot professional estatutari i és el de canviar de centre, un dret que ve donat per part de la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i de la Llei 55/2003 que és l’Estatut Marc. Per tant no es pot amputar per part de la responsable de rrhh de Girona, la Sra Ana Viudez, un dret que te un professional de l’ICS.

Per aquesta raó demanem, exigim, que la nostra companya vagi al centre que ella fa un any va demanar, seguint tots els procediments marcats. Al mateix temps demanem dimissió de la cap de recursos humans de Girona, per la seva gestió pèssima, discriminativa i que viola sistemàticament els acords que signa l’ICS.


INTERSINDICAL-CSC PRIMÀRIA GIRONA