Prevenció de riscos laborals: el Protocol d’assetjament laboral

De les eines que disposa la prevenció de riscos laborals n’hi ha de preventives i d’altres correctores. Nosaltres sempre apostem per la prevenció més que per la correcció: avui parlem del protocol d’assetjament laboral de l’Administració de la Generalitat.

L’assetjament laboral és qualsevol conducta violenta reiterada relacionada en l’àmbit laboral i l’objectiu d’aquest protocol és assegurar que, en cas que es produeixi algun tipus d’assetjament laboral, es disposi de les línies d’actuació adequades per detectar aquestes situacions, minimitzar els danys i evitar que es repeteixin.

En primer lloc, l’acció preventiva és fonamental per evitar que es produeixi qualsevol conducta inadequada que desemboqui en assetjament laboral. Quan La INTERSINDICAL som informants de l’aplicació del protocol a la Generalitat en casos d’assetjament que es produeixen després de ser reconeguts pel primer filtre que passa per part de l’Administració sempre ens preguntem per què no es van detectar abans d’arribar a aquesta situació. Cal que es preguntin, en primer lloc, si cal millorar la integració de la prevenció de riscos laborals? El que és evident és que, arribats a aquest punt, alguna cosa ja ha fallat.

Quan mirem en general les estadístiques dels casos d’assetjament laboral veiem que malauradament és elevat en la nostra societat. Per això també és motiu de preocupació i reflexió el fet que realment la nostra gestió de la prevenció de riscos laborals reculli i identifiqui tots els casos d’assetjament que es produeixen a la Generalitat. Si prenem el nombre de treballadors de la Generalitat comparat amb el nombre de casos acceptats la xifra és molt petita. Encara és més petita la xifra dels casos que s’acaba acceptant que hi ha assetjament.

Finalment, també és motiu de preocupació amb l’experiència acumulada dels últims anys que dins d’aquesta petita quantitat de casos que són acceptats i reconeguts com a assetjament laboral s’apliqui d’una manera ferma les accions que conclou el protocol en aquests casos.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya està duent a terme una revisió del protocol d’assetjament laboral promoguda principalment per incorporar-hi l’adequació a determinats requisits legals.

Oberta una revisió d’aquest protocol, des de La INTERSINDICAL hem aprofitat per proposar millores basades principalment en més participació per part dels sindicats, en el recull i identificació de la totalitat dels casos i en la garantia de la portada a terme de les conclusions resultants després de la seva aplicació.

 

Josep M Gebelli

David Hereu