Entrevista a David Hereu

TEMES D’ACTUALITAT I DE FUTUR A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Pots comentar-nos breument quina tasca desenvolupes a la Generalitat?

Actualment estic treballant com administratiu al Departament de Drets Socials havent passat prèviament pel Servei Català de Trànsit i el Departament d’Educació. Com a tasques sindicals he estat membre de diferents juntes de personal, delegat de prevenció en diversos departaments i membre de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Administratiu i Tècnic.

Per què et vas afiliar a La Intersindical?

Fa més de 25 anys que lluito per establir un sindicat nacional i de classe al nostre país, primer com a SAC/Intersindical-CSC i des de fa força anys amb les sigles Intersindical-CSC. És una anomalia que a casa nostra no tinguem un sindicat nacional fort, com el tenen a Galiza o Euskal Herria, que permet dotar a la negociació col·lectiva d’una perspectiva pròpia (Marc català de relacions laborals) i per exemple, no haver d’esperar que les nostres condicions econòmiques i laborals es decideixin a Madrid.

Quines temàtiques laborals són d’actualitat a l’Administració de la Generalitat?

Bé, actualment estem en ple procés d’estabilització del personal interí que durant dècades ha estat treballant sota l’abús de la temporalitat. Això ens porta molta feina a les organitzacions sindicals ja que en un procés on s’estabilitzaran més de 9.000 persones en una primera fase no està exempt d’incidències i de diverses problemàtiques. Ens trobem que l’Administració ens ha deixat de banda a l’hora de negociar aquests processos en què hem trobat a faltar una manca de transparència com ara saber exactament quines han estat les places que han sortit a la convocatòria del concurs de mèrits. Això ha provocat diverses incidències com ara places de nova creació que han estat objecte d’aquesta convocatòria o oferiment de places a mitja jornada al cos auxiliar administratiu que més que estabilitzar precaritza l’ocupació pública.

Què creus que serà objecte de negociació a mitja i llarg termini?

Queda molta feina per fer a l’Administració catalana. Ens hem de dotar d’una Llei de la Funció Pública catalana i mirar que no sigui una mera imitació de la normativa estatal com sempre ha passat.

A mitjà termini haurem d’estar atents perquè l’Administració no torni a provocar situacions d’abús de la temporalitat a l’hora que garanteixi els drets a la mobilitat i a la promoció professional del personal al servei de la Generalitat de Catalunya. Per això, cal exigir a l’Administració més celeritat i freqüència en les convocatòries de processos de selecció i provisió de llocs de treball.

Altres temes també seran objecte de negociació: la modalitat del teletreball cal dotar-la de més flexibilitat i, allà on es pugui, oferir fer més teletreball, alhora que establir-lo per a alguns col·lectius a qui actualment no se’ls permet optar-hi. La jornada laboral de 35 hores, que és una reivindicació històrica de les organitzacions sindicals, la recuperació del poder adquisitiu perdut o possibilitar la jubilació parcial al personal funcionari també seran a l’agenda negociadora.

Per últim, a llarg termini caldrà estar a sobre del desenvolupament legislatiu que es realitzi des del legislatiu català: necessitem una Llei de l’ocupació pública per tal d’incloure drets com ara la carrera professional i els nous sistemes d’avaluació de l’acompliment que se’n derivin.