Entrevista: Carme Parejo, coordinació de Prevenció de Riscos Laborals

Per què t’has afiliat a la Intersindical-CSC?

La Intersindical-CSC és el sindicat més compromès amb el país i amb els drets de les dones. Jo animo a tot aquell que pugui que s’afiliï per millorar i defensar els nostres interessos econòmics, professionals i socials. Som en un moment clau, en el qual cal lluitar contra els populismes a tota Europa. Les condicions econòmicament difícils en aquests moments a causa de la guerra i de la inflació desbocada amenacen els drets dels treballadors i les condicions laborals i de seguretat en els llocs de treball. Cada cop veiem més accidents laborals que es podrien evitar fàcilment seguint les normes bàsiques de prevenció. Al mateix temps, cal seguir empenyent per avançar en la igualtat real entre homes i dones.

 

De què t’encarregues dintre de la Intersindical-CSC?

Les meves tasques actuals són la coordinació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals dels diferents departaments de la Generalitat. Vaig començar com a delegada de prevenció del departament d’Empresa i Treball, on hi he estat i continuo molt a gust.

 

Què creus que es podria millorar en matèria de PRL?

Cada departament i cada centre de treball té un casuística molt diferenciada. No és el mateix si parlem del que s’hauria de millorar en els centres assistencials per a la gent gran, que en les oficines del SOC o en els Centres Penitenciaris. En tots els casos, però, hi ha millores a fer. Les mesures correctores que s’han d’aplicar als llocs de treball ja són avaluades per tècnics de prevenció competents en la matèria, però moltes vegades aquestes mesures correctores no són executades per manca de pressupost o perquè no són prioritzades davant altres despeses. Així que, donant resposta a la teva pregunta, opino que és clau augmentar el pressupost en matèria de seguretat i salut. Com més pressupost estigui destinat a esmenar les deficiències observades, millor prevenció efectiva tindrem.

També cal millorar les mesures de detecció i prevenció de l’ansietat, l’estrès, el mobbing i l’assetjament a la feina, i en general tot allò relacionat amb la salut mental, atès que han estat camps sovint oblidats però que causen un gran perjudici als i les treballadores.