Al Banc Sabadell, l’empresa es reuneix amb l’empresa!

8 de les 10 seccions sindicals a BS no ens vàrem presentar a la darrera convocatòria de l’empresa, que ja sap que cal que ens convoqui a una mesa de negociació. No farem d’altaveus de la patronal.

El Banc Sabadell ha perdut completament el respecte a la plantilla, com es manifesta en com encara les relacions amb la Representació Legal dels Treballadors.

Darrerament, en resposta a les demandes expressades des de la Unitat d’Acció Sindical, l’empresa es dedica a convocar-nos a reunions informatives i estèrils per a entretenir-nos i anunciar-nos mesures buides que no resolen els problemes de càrregues reals de treball, pressió comercial, desajust del preu quilometratge-dietes, teletreball pendent de regular, sous minvat per la inflació i moltes més.

La burla ha arribat, el dilluns dia 4 de juliol a que l’empresa convoques tota la RLT amb l’assumpte “Temes Varis” ¿A quina cita a cegues pretén convocar-nos el Banc? Segueixen menystenint la gravetat i urgència dels problemes a tractar quan convoquen a una reunió sense la més mínima indicació del contingut.

Davant d’aquesta situació, per respecte a les organitzacions i al personal que representem, els membres de la Unitat d’acció vàrem acordar no assistir-hi. Quadres sí hi va anar. Les seves raons tindran i en són responsables.

La Unitat d’acció té clar que la reclamació de millores no es fan acaronant l’empresa ni acompanyant-lo en mesures sense sentit. No ens cansarem de dir que la situació per la que està patint la força de treball del banc requereix d’una resposta urgent en forma de negociació, acord i pacte. No acceptarem molles que la patronal intenti aplicar unilateralment com a mesures salvadores i compti amb la complicitat del primer sindicat que s’hi avingui.

El més senzill per a nosaltres seria assistir a aquestes reunions estèrils, aparentar que, com a sindicats, fem la nostra feina i vendre una circular dient que les mínimes i unilaterals concessions de l’empresa són mèrit nostre. Hi ha qui ho fa. La Unitat sindical no serà còmplice d’aquest frau a la plantilla. És per això que junts prenem decisions per evitar l’estratègia de l’empresa de dividir-nos.

A les dues Seccions Sindicals que van anar a la reunió els recordem que per a que el resultat sigui el que companyes i companys necessiten, cap força sindical hauria de ser partícip de les estratègies paralitzants de l’empresa.

CCOO, de no modificar l’actitud, s’ha de reconèixer com a culpable de la crítica situació de la plantilla,

A Quadres els recordem que tota decisió comporta una responsabilitat i maduresa per a assumir-ne les conseqüències. No es pot nedar i guardar la roba.

JUNTS SOM MÉS FORTS!