Universitat Pompeu Fabra – Eleccions 2022: Construïm el futur!

 

:: Presentació
Treball, República i Justícia Social

 

:: PAS Funcionari
Candidatura
Propostes Eix laboral
Propostes Eix Sociopolític
Propostes Eix Feminista
Balanç de la nostra tasca de representació a la JPAS (2017-2022)
JPAS Retiment de La Intersindical en dades 2017 – 2022

 

 

 

 

 

 

 

:: PDI Funcionari i Laboral
Candidatura PDI funcionari
Candidatura PDI laboral
Programa electoral
Propostes Eix Feminista