Junta Extraordinària “Exprés” del SOC, 12 de maig de 2022

Avui ens hem reunit a petició del Subdirector de Territori, s’ha excusat de les seves anteriors absències i entenem que varen ser degudes a un malentès de comunicació, per això li agraïm la seva compareixença.

Ha començat la seva exposició amb un reguitzell de dades, les quals sostenen la feina feta des del SOC, aquestes ja s’han exposat en diferents fòrums.

Tenint en compte que la Junta estava programada per a que tingués una durada d’una hora i que amb l’exposició inicial s’han utilitzat a prop de 33 minuts, la part social hem anat per feina i hem parlat del que realment ens ocupa i ens preocupa.

Són moltes les peticions que hem fet, les propostes que hem ofert, les situacions que hem plantejat i el Subdirector ha pres nota de totes elles i ha manifestat la voluntat de estudiar-les.

Hem demanat i ens hem ofert per tal de poder participar en els canvis imminents al SOC, especialment a les Oficines de Treball, des de La Intersindical veiem una oportunitat per construir el SOC que volem.

En primer lloc veiem que l’horari d’inici de la centraleta a les 8:00 hores no té encaix amb la obligació d’horari de permanència a les oficines (8:30h-14:00h) per tant el Subdirector ens ha indicat que estudiarà que sigui viable i s’adaptarà a la norma actual de jornades de treball.

Pel que fa al SEPE hem indicat que cal fer la revisió de l’acord ja obsolet que tenim amb aquesta entitat i deixar d’estar supeditats a les seves mancances i inoperància. Ens ha anunciat que finalment es discriminaran les trucades al SEPE i als seus números de contacte (a veure qui les atendrà…).

Aprofitant l’avinentesa hem proposat que es faci també un filtre per a gestionar la nostra línia 900 i que es corregeixi l’actual situació ja que està ocasionant complexitat en l’atenció als usuaris i en les feines del personal. Amb aquest filtre es podrà  disminuir les càrregues de treball i es podrà definir les funcions de cada categoria per tal d’adaptar-les a la realitat actual.

Després de totes les dades numèriques que ha exposat el Subdirector, hem trobat a faltar que parlés dels indicadors de qualitat.

Treballar només amb dades numèriques i número d’atencions comporta un augment del nivell d’estrés per les persones treballadores que no podem permetre, esperem que aviat es faci un estudi psicosocial real, efectiu, amb mesures correctores i amb la validació del compliment d’aquestes mesures. Atès que els efectes d’assoliment d’aquestes dades ja les estem veien reflectides en els tipus de baixes laborals i en l’augment de les mateixes i només estem a l’inici dels resultats d’aquestes obsessions numèriques sense tenir en compte els possibles resultats posteriors.

Per a nosaltres els números són importants, perquè reforcen la ingent feina que realitzem els treballadors i treballadores del SOC, però portes endins no calen números, tots i totes sabem el que estem assumint des de fa ja massa temps, i hem de  trobar l’equilibri entre els indicadors de qualitat, el benestar laboral i la prestació d’aquests serveis: és innegociable per al Servei Públic d’Ocupació que volem construir.

Per últim,  ja que no ens ha donat temps d’exposar directament al Subdirector (tot i que ell ha manifestat que sap tot el treball que fem: com les trucades de cada treballador, temps d’atenció…..), volem aprofitar per a fer aquesta reflexió:

A nosaltres ens agrada el treball i la feina però no ha tingut en compte (tirant pel cap baix), que:

700 treballadors x 15 minuts diaris comptant palets i omplint Excel’s són 10.500 minuts.  10.500 minuts diaris x 22 dies laborals són 231.000 minuts al mes.

No volem seguir i quantificar el cost econòmic, però en ple segle XXI i amb tota la informació que els hi proporcionen les aplicacions que utilitzem, cal estar comptant palets?  No podem utilitzar aquest temps per a realitzar altres feines?

NO VOLEM NÚMEROS: VOLEM INDICADORS DE QUALITAT!