La Intersindical critica l’obertura en diumenges i festius i fa una crida a la mobilització

L’acord signat per UGT i diferents patronals i organitzacions empresarials perjudica greument la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors i treballadores afectades.

El sindicat UGT va emetre un comunicat el 25 de febrer defensant l’acord d’obertura comercial dels diumenges. La patronal i altres organitzacions empresarials també van emetre comunicats lloant l’acord. Per altra costat, La Intersindical vol  avançar cap a les 0 obertures en diumenges i festius per assolir una conciliació de la vida laboral i familiar efectiva

La prestació de serveis els diumenges o dies festius d’obertura comercial tindrà caràcter voluntari. La retribució o compensació se subjectarà en els mateixos convenis establerts per situacions similars i, si no existeix regulació, “haurà d’acordar-se el descans compensatori en dissabte o garantint un descans de qualitat, i facilitar o abonar el menjar a les persones treballadores quan la seva jornada laboral superi el 50% de les hores d’obertura de l’establiment”. A més, s’estableix que aquest acord tindrà una durada de quatre anys, és a dir, des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2025 i, amb caràcter anual, les parts analitzaran i avaluaran el compliment del contingut.

La Intersindical condemna el perjudici que aquesta mesura pot causar a les persones treballadores del sector i considera les obertures dels diumenges i festius com  “unes obertures totalment innecessàries per les quals no existeix cap demanda real i que responen només a l’interès de grans empreses”.

A més La Intersindical,  el sindicat republicà i de contrapoder, manifesta que “per tal d’aconseguir la reducció real d’obertures creiem que és imprescindible articular aliances àmplies que permetin realitzar mobilitzacions generals que obliguin a les empreses a no obrir els diumenges i festius”.

Descarrega el comunicat