Resum Junta Personal SOC 5 de maig de 2022

DARRERA JUNTA DE PERSONAL ABANS DE LES ELECCIONS

El subdirector de Territori per enèsima vegada excusa la seva assistència…són moltes les preguntes que volem plantejar al Subdirector des de fa temps i no entenem aquest menyspreu vers els representants dels treballadors donada la seva obligació d’atendre’ns, avui ha tornat a excusar la seva assistència.

Hi ha algun motiu? Interpretem que sí, costa molt donar resposta a la pèssima gestió que està realitzant i de la situació que s’està patint a les oficines de treball pel que fa a carregues de treball, descoordinació, ambigüitats, contradiccions, i el pèssim servei a la ciutadania, i la subordinació que tenim de les tasques pròpies al SEPE.

 El primer punt a l’ordre del dia és el seguiment dels concursos específics de mèrits i capacitats al SOC, (Directors en funcions) , són moltes les consultes rebudes: el cas pràctic, prova online, valoració dels mesos treballats…., en tot cas es la Junta de Mèrits qui establirà aquests paràmetres i en farà una difusió detallada d’aquesta ponderació.

Així també estem a la espera de que se’ns informi de quina serà la situació de las persones que estan ocupant les vacants que aquests Directors en funcions van deixar.

Pel que fa a l’ l’Acord GOV/64/2022, de 12 d’abril, pel qual s’autoritza l’ampliació de la plantilla dels departaments de l’Administració de la Generalitat com a conseqüència de la incorporació a l’estructura de les places adscrites a determinats programes temporals.

Des de RRHH, s’està estudiant aquest Acord de Govern i un cop rebudes les indicacions es procedirà a l’aplantillament de les places d’aquests programes en funció de la seva finalització.

Així doncs, el primer que s’aplantillarà serà el PROGRAMA TEMPORAL NOVES ACTUACIONS D’INTEGRACIÓ LABORAL que finalitza el 30/06 amb incorporació de les mateixes persones que ocupen les places el 01/07. Aquest interinatge amb la nova normativa tindrà una durada de 3 anys. Segons l’Acord de Govern hi ha 66 dotacions entre el Departament i el SOC. Aquesta noticia l’hem rebut avui, i que no entenem com altres sindicats 24 hores abans ja l’estaven informant.

Ara sí, celebrem que aquest Acord doni resposta a reivindicacions que hem fet durant tots aquest anys: no és legal realitzar amb programes les feines d’estructura. No podem deixar de dir que el SOC n’ha fet  ús i abús com cap altre departament de la Generalitat, amb tot el perjudici i maltractament vers els seus  treballadors i treballadores. Les persones que les han ocupat aquestes places han estat maltractades durant molt de temps. Ens felicitem però no oblidem denunciar que RRHH va iniciar un camí al 2008, el camí més fàcil, però que no tenia sortida i comportava la precarització de la seva plantilla.

Un altre dels punts de l’ordre del dia ha estat el corresponent a l’aplicació de la Instrucció 2/2022, de 21 d’abril, sobre mesures als centres de treball del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19 (teletreball a les Oficines de Treball).

Ens informen que segons el servei de Prevenció i fetes les valoracions pertinents, a totes les oficines excepte Manresa, compleixen la normativa per el seu desplegament. En relació a l’aplicació dels dies de teletreball es tornen a remarcar que són dies fixes, els canvis han de ser consensuats amb el Cap, i que la propera setmana les persones que encara no han rebut la resolució d’autorització de teletreball l’aniran rebent per e-valisa.

En relació a la contractació d’experts en formació ocupacional, treballadors dels CIFOS, ens informem que amb la nova reforma la figura d’expert no apareix, i que els serveis jurídics estant estudiant i analitzant  la normativa per poder buscar la solució. Esperem que aquesta solució sigui la més favorable per els experts que fa tants anys que estant en aquesta precarietat.

Així mateix, us informem que la intervenció del Subdirector general d’Ocupació i Territori quedarà posposada a la propera Junta de Personal, atesa la indisponiblitat d’agenda per assistir a la reunió demanada, i entre altres coses ens aclareixi com des de la Bústia de seguiment horari s’informi de que l’horari obligatori és de 8.30 a 14:00 tant pel que fa en teletreball com en presencial, i estem oferint un servei com la línia 900  en el que el treballador està obligat a iniciar la seva jornada laboral a les 8.00h. Manifestem que hauria de ser el mateix que a oficina, inici a les 8.30h.