Treballar no ha de costar diners

Hi ha funcionaris repartits en pràcticament tots els departaments de la Generalitat de Catalunya que han de desplaçar-se fora de la localitat del seu centre de treball sigui per acomplir determinades actuacions, per assistir o donar formació, per assistir a judicis, etc. Per descomptat estem parlant de necessitats derivades de les tasques de certes unitats.

Quan al punt de destinació és fora de la localitat del centre de treball i no hi arriba cap transport regular públic, aquests desplaçaments cal dur-los a terme amb vehicle.

Com que els departaments no disposen d’aquesta quantitat de vehicles per cobrir aquests serveis, als funcionaris que es troben en aquesta realitat se’ls demana que utilitzin el seu vehicle privat.

Per no crear una despesa al funcionari obligat a fer servir el seu vehicle privat, és a dir, per compensar-lo econòmicament, l’Administració de la Generalitat de Catalunya va regular-ho en una normativa i es va estipular una quantitat econòmica per quilòmetre fet.

Aquesta normativa es va elaborar l’any 2008, en concret al Decret 318/2008, quan el litre de gasolina de 95 estava per sota d’1 euro!

Val a dir que la disposició final cinquena d’aquest Decret diu que els imports indicats en aquesta normativa per compensar aquestes despeses, el Departament d’Economia els revisarà cada dos anys com a mínim, sempre que sigui necessari per l’accentuada desviació dels imports reals respecte dels vigents en cada moment. Cal remarcar que des del 2008 aquests imports no s’han revisat.

Us estalviem dir-vos que l’import del litre de gasolina ha augmentat des de l’any 2008, i en concret en els últims mesos a causa de l’impacte de la situació política global, però sí que demanem a l’Administració de la Generalitat de Catalunya que la mateixa meticulositat amb què aplica la normativa quan li convé pels seus interessos… l’apliqui en executar la disposició final cinquena del Decret 318/2008.

EXIGIM URGENTMENT QUE S’ATENGUI LA NOSTRA DEMANDA