La Intersindical presenta el el Protocol de Prevenció i Abordatge de les violències masclistes

Es presenta el Protocol de Prevenció i Abordatge de les violències masclistes a La Intersindical, aprovat el passat juliol, ja es pot consultar a la pàgina web del sindicat.

El Protocol de Prevenció i Abordatge de les Violències Masclistes a La Intersindical, defineix d’una banda els elements que ens permeten teixir un marc de prevenció efectiu envers les violències masclistes, amb l’objectiu de reduir-les fins a eliminar-les, mitjançant: formacions, tallers, xerrades i altres recursos, com ara materials de divulgació específics.

Així mateix descriu detalladament el circuit de detecció i abordatge de les Violències Masclistes. Aquest circuit és l’eina que permet un recorregut formal, conegut i garantista de les denúncies per violències de caràcter sexual, per raó de gènere, opció sexual, identitat o expressió de gènere que es donin:

  • Entre l’afiliació, persones treballadores i persones representants vinculades a La Intersindical o a l’Eina.
  • De les que es puguin produir per part de les persones vinculades a La Intersindical vers terceres persones, en el marc de la seva activitat sindical.
  • I, si escau, per tractar les denúncies per violències masclistes que qualsevol persona vinculada a La Intersindical (afiliació, persones treballadores o representació sindical) tingui obertes en una altra organització de la qual en forma part o per via judicial.

Des del juliol, en el moment de l’aprovació del Protocol, s’han dut a terme diverses tasques, per garantir el seu desenvolupament:

  • S’ha constituït la Comissió d’abordatge, formada per les 8 dones de l’Assemblea Feminista de la Intersindical que van respondre a la crida per formar-ne part. I pels 3 homes que van respondre al correu adreçat als homes afiliats. Totes aquestes companyes i companys han fet una formació en capacitació per a l’abordatge de les violències masclistes. Alhora participen de la formació en Prevenció de violències masclistes que des de fa uns mesos ofereix la Intersindical amb l’objectiu més coneixements i expertesa. Cal assenyalar que aquest compromís amb la Comissió és totalment voluntari i malgrat que no es faran públics els noms de les companyes i companys que formen part de la comissió, per evitar qualsevol comportament agressor o assetjament envers elles i ells, les persones que facin arribar una denúncia per violències masclistes a la Comissió d’Abordatge,  tindran dret a conèixer els seus noms.
  • S’ha desplegat un Pla de Formació per a membres d’òrgans nacionals, de sectorials; personal treballador; homes afiliats; delegades i delegats, membres de la Secretaria Feminista. Alguns de més genèrics encara estan actius però falta desplegar els que atenyen a l’afiliació en general, les Unions Territorials i l’Eina, així com alguns específics com el de comunicació inclusiva.  L’objectiu d’aquesta formació, com detalla el Pla per erradicar les violències masclistes a la Intersindical, té per objectiu teixir un marc de prevenció efectiu envers les violències masclistes, amb l’objectiu de reduir-les fins a eliminar-les,  així garantir els aprenentatges necessaris per part de l’afiliació, de la representació sindical i de les persones treballadores, en relació amb els drets i deures que en l’àmbit de la igualtat tenim com a treballadors i treballadores i com a actors sindicals en el nostre país; garantir la participació equitativa, plena i efectiva de les dones i les persones LGTBI+ en el si del sindicat, especialment en els òrgans de decisió; així com per garantir que la perspectiva feminista s’aplica tant en l’acció sindical habitual del sindicat, com en l’anàlisi dels conflictes laborals i en l’elaboració de posicionaments relatius al nostre marc d’actuació.