La Intersindical publica una guia pràctica en relació als processos d’estabilització del personal interí de les administracions públiques

La Intersindical ha publicat una Guia pràctica sobre la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública que durant els darrers mesos ha estat centre de debat de partits polítics i sindicats, però també dels tribunals tant a l’estat espanyol com a per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va determinar que a l’estat espanyol les administracions públiques es duia a terme un abús en la temporalitat a les administracions públiques.

La Llei 20/2021 intenta regularitzar de manera molt críptica una situació complexa, per una banda perquè no ofereix una solució definitiva i per l’altra perquè delega de manera oberta a les administracions territorials la solució del problema.  Davant d’aquesta incertesa la Intersindical, si més no hem volgut publicar una Guia pràctica per posar una mica de llum a què diu i què no diu aquesta normativa i ajudar a totes les persones afectades de les diferents administracions a valorar en quin situació es troba el seu cas particular.

Aquest document, en un format molt breu, explica els diferents processos d’estabilització del personal interí i temporal, quines persones hi podran participar i quins són els terminis que s’estableixen.  Així mateix es recull la nova definició de personal interí i la responsabilitat de l’Administració en tot aquest procés.  La Guia ha volgut recollir les especificitats del personal docent, sanitari i el personal que presta servei als ens locals.

Finalment s’ha volgut posar de manifest un breu resum del posicionament que ha defensat La Intersindical sobre aquesta matèria, que podeu ampliar aquí i una infografia resum de tota la informació.

Podeu accedir a la Guia aquí

Podeu accedir a la infografia en format imatge aquí

Podeu accedir a la infografia en format pdf aquí