La Intersindical al Grup Banc Sabadell signa el nou Pla d’Igualtat des d’un posicionament crític respecte les desigualtats estructurals encara existents

La secció sindical de La Intersindical al Grup Banc Sabadell va participar ahir, 16 de febrer, en la signatura del nou Pla d’Igualtat efectiva entre dones i homes de l’entitat i el nou Protocol per a la prevenció de l’assetjament laboral, sexual i la discriminació per raó de sexe.

Des de la secció sindical de La Intersindical destaquen que “encara ens queda camí per fer, però estem satisfetes d’haver millorat l’anterior Pla i que aquest estableixi al seu redactat una ruta cap a una igualtat plena i efectiva”. Així mateix, les companyes del Grup Banc Sabadell consideren que el nou Pla d’Igualtat “recull, negre sobre blanc, la perspectiva de gènere a tots els nivells”.

Tanmateix, però, expressen que “no oblidem però que acordar un Pla d’Igualtat és una obligació de l’empresa i l’obligació dels sindicats és que el Pla reculli, adequadament, la diagnosi inicial i s’hi posin mesures per anar corregint possibles desajusts”.

Pel que fa a la situació actual a l’entitat, la central sindical independentista palesa que els nivells més baixos estan feminitzats mentre que els més alts estan masculinitzats. En aquest sentit, consideren que “la direcció del Banc segueix reforçant aquesta discriminació quan en el darrer nomenament de directius hi ha set homes i dues dones. Hagués estat un bon punt de partida per l’aplicació d’aquest Nou Pla que es tendís  paritat en aquestes nomenaments”.

Es destaca de forma crítica, també, que el Pla d’Igualtat no encara aspectes fonamentals com ara reduir l’escletxa salarial entre tasques d’igual valor per un problema d’arrel, el Conveni Col·lectiu de Banca (CCB), que permet molta diferència salarial entre persones que fan una tasca d’igual valor, arribant a produir-se la situació que els salaris dels homes puguin ser al voltant del 10% superior al de les dones.

La secció sindical de La Intersindical al grup Banc Sabadell rebla que “no renunciem a millorar les condicions laborals de la plantilla ni a lluitar per cada punt d’injustícia, malgrat que haguem d’enfrontar la gran cotilla que representa el Conveni Col·lectiu de Banca”.