La Intersindical fa una crida a la unitat d’acció per trobar una solució immediata a l’afectació de la Reforma Laboral als contractes dels treballadors i de les treballadores en l’àmbit de la recerca

La Sectorial d’Universitats i Centres de Recerca de la Intersindical a través de les seves seccions sindicals i dels seus representants a les Juntes de Personal i Comitès d’Empresa tant de PDI com de PAS, volem denunciar que la Reforma Laboral aprovada al Congreso de los Diputados ha provocat el blocatge de la contractació de treballadores i treballadors associats a projectes de recerca.  Uns projectes de recerca finançats amb fons públics i privats, sovint en col·laboració amb universitats, institucions i empreses d’altres estats, que no es poden aturar per reformes laborals de l’estat espanyol.

 El Gobierno de España, CCOO, UGT i la resta d’organitzacions i partits polítics que hi van donar suport haurien de saber que els projectes de recerca sempre s’han dut a terme a través de contractes “per obra i servei”, i haver previst una reformulació simultània de la “ley de la ciencia, la tecnología y la innovación” que aportés solució a la particular situació de treballadors i treballadores d’aquest sector. Una vegada més, es fa palès el menysteniment, la mala fe o la ignorància de com funciona la recerca al nostre país per part dels interlocutors que han configurat aquesta llei.

La consellera de Recerca i Universitats ha fet una proposta al Govern de l’estat espanyol amb relació a aquesta matèria, proposta que valorem positivament. Però des de La Intersindical considerem que cal unitat d’acció: Govern, rectorats de les universitats públiques, direccions de centres de recerca i aquells sindicats que van mostrar el seu desacord a la Reforma Laboral, preveient desgavells com el que afecta ja a l’àmbit de la recerca.

És per això que de La Intersindical demanem que es convoqui una reunió amb la presència de tots els sindicats amb representació a les universitats públiques i centres de recerca de Catalunya, rectorats de les universitats públiques i direccions dels centres de recerca i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya amb una proposta conjunta emplaçant al govern de l’estat espanyol a trobar una solució a un problema del qual només són responsables aquells qui van acordar la Reforma Laboral. 

Per treballar per aquesta unitat d’acció, cal disposar d’informació actualitzada de:

  • Nombre de persones amb contractes pre i postdoctorals, tècnics i administratius associats als projectes de recerca afectats per la Reforma Laboral.
  • Nombre de projectes afectats amb persones treballadores amb els contractes anteriorment indicats i finançament específic.
  • Nombre de projectes afectats que finalitzen el 2022 amb persones treballadores amb els contractes anteriorment indicats i que podrien estar en més risc i finançament específic.
  • Propostes que cada centre o universitat ha plantejat de cara a resoldre aquesta situació a curt i mig termini.

Més enllà de les solucions d’emergència que cada Universitat o centre de recerca hagi pogut idear o de la proposta de la consellera Geis, considerem que cal reforçar i fer valdre aquesta unitat d’acció per la defensa de les treballadores i els treballadors afectats, així com per evitar que la qualitat de la investigació a Catalunya perdi posicions a conseqüència d’aquesta incomprensible manca de previsió.

No ens podem permetre un govern i uns sindicats que legislin d’esquena a la ciència, cal un canvi de mentalitat que reconegui la ciència com a motor de tot país.  Tampoc no podem permetre que, una vegada més, es legisli d’esquena a Catalunya, un dels territoris on tradicionalment s’ha fet més recerca i on els efectes d’aquesta situació són més evidents.

Fem  doncs una crida a la unitat d’acció del sindicalisme de classe més conseqüent, contra la Reforma Laboral i els pactes del règim espanyol, de l’statu quo actual, que precaritza encara més les condicions laborals de la classe treballadora així com la sobirania política i sindical i la capacitat de decidir del nostre país.

Mobilitzem-nos i organitzem-nos contra la precarietat a les universitats catalanes i en defensa de les condicions laborals del PAS i PDI.