La Intersindical convoca el Congrés Fundacional de la Federació d’Indústria

El Congrés Nacional de La Intersindical celebrat el juliol de 2018 va estructurar el sindicat en tres federacions: Indústria, Serveis Privats i Serveis Públics.  Durant aquests gairebé quatre anys el sindicat republicà i de classe ha protagonitzat un creixement espectacular en molts sentits, per una banda en nombre d’afiliació i també en nombre de seccions sindicals i representació als centres de treball, amb nous delegats i delegades.

Aquest creixement i el mandat congressual ha posat de manifesta la necessitat de consolidar les diferents estructures del sindicat a nivell territorial i també a nivell professional.  És per això que des de fa mesos un grup d’afiliats pertanyents a diferents empreses del sector industrial i de diferents punts del territori, van començar les feines per posar en marxa la Federació d’Indústria. Un cop consolidada l’estructura nacional del sindicat i la l’avenç en l’estructura territorial, ha arribat l’hora de posar en marxa l’estructura professional de les federacions. La primera celebrarà el seu Congrés Fundacional el 26 de febrer a Barcelona.

La Gestora que ha pilotat el procés de creació va engegar una roda de contactes amb totes les seccions sindicals i afiliats de les diferents empreses, per explicar-los-hi els i reptes per endavant de la nova Federació. L’estructura federal es dotarà d’un Secretariat i d’un Consell Federal, i tindrà com a objectius, entre d’altres, seguir amb el creixement i la consolidació del sindicat a la indústria i continuar sent una eina útil pels treballadors.

La creació de la Federació d’Indústria suposa un pas més en la consolidació del sindicalisme independentista, de classe i de contrapoder.