La Intersindical Educació fa balanç d’un nou inici de trimestre escolar sense normalitat a l’educació catalana

Dilluns dia 10, després de les vacances de Nadal, el sistema educatiu català es va tornar a posar en funcionament. Un cop passada la primera setmana de readaptació en unes circumstàncies sanitàries difícils i després d’escoltar els responsables de Salut i Educació, la Intersindical Educació volem fer un seguit de consideracions.

La situació actual de la pandèmia i la seva consegüent afectació a l’educació, es podien haver previst amb antelació, només tenint en compte l’increment de casos positius per Covid-19 entre docents i alumnes abans d’acabar el primer trimestre escolar.  Ja en aquell moment, el Departament d’Educació no va reaccionar davant l’augment de casos als centres educatius i ara, amb una situació pandèmica més greu, aquesta manca de previsió s’ha fet encara més evident.

Tot i els 4.400 nomenaments que hi ha hagut encara hi ha places per a cobrir, amb els problemes d’organització i funcionament que això suposa en els centres educatius. Cal dir, en aquest sentit, que si no s’estan podent cobrir totes les baixes per manca de docents és a causa d’un problema estructural que fa anys que s’arrossega i al qual no s’ha procurat posar solució. En una situació com l’actual, el problema s’accentua i les vergonyes del sistema educatiu queden, encara més, al descobert, com és el fet, per exemple, que a Catalunya faltin professors de català.

Així mateix, ens sembla incomprensible la disparitat de protocols de confinament que hi ha entre les etapes de primària i secundària, que es fa més evident als Instituts-Escola. Constatem que el protocol que s’aplica a l’ensenyament secundari és més segur, i que el Departament es va precipitar en no mantenir la normativa del curs anterior, més restrictiva pel que fa a grups bombolla i ràtios. A més, els canvis i informacions que han anat sorgint entorn dels protocols d’actuació just abans de l’inici del trimestre o durant aquesta primera setmana no fan res més que complicar el funcionament dels centres i embolicar tots els membres de la comunitat educativa. Les informacions han de ser clares, coherents i s’han de donar amb el temps suficient.

Demanem, com ho hem fet des de l’inici de la pandèmia, que es prenguin les mesures protocol·làries oportunes perquè l’aula sigui un espai segur per a l’alumnat, però també per als docents. No n’hi ha prou, per tant, amb màscares higièniques per a protegir els mestres i professors davant d’una variant del virus, i per això tornem a demanar al Departament d’Educació que faci arribar urgentment màscares FFP2 a tots els centres i docents del país. També caldria establir l’obligació que l’alumnat tingués una màscara de recanvi, ja que aquesta qüestió, actualment, és regulada individualment per cada centre. En aquest sentit, seria important que hi hagués una dotació de màscares per a contingències de l’alumnat, especialment per a l’etapa de primària i els centres d’alta complexitat. Per últim, creiem que a hores d’ara caldria haver valorat i desplegat, després de gairebé 2 anys de pandèmia, els sistemes de ventilació adequats en aquells espais en els quals no és possible renovar l’aire d’una manera prou sistemàtica, sobretot a l’hivern.

El segon trimestre veurà també la incorporació de nous professionals per a l’acompanyament psicològic dels alumnes. Són les Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO), una iniciativa que trobem positiva a priori i de la qual farem seguiment per veure’n la implantació, el funcionament i el recorregut.

A banda de la manca de normalitat sanitària amb què la comunitat docent ha començat aquest segon trimestre, volem posar de relleu la manca de normalitat lingüística al sistema educatiu que provoca l’acció desestabilitzadora de la justícia espanyola i algunes entitats espanyolistes. Si vam acabar el trimestre anterior amb la polèmica sentència de Canet de Mar, durant el període de Nadal s’han produït dos atacs més a l’escola catalana: un a l’escola Vora del Mar de Cubelles i l’altre a l’institut Ramon Barbat de Vila-seca. Aquestes noves sentències s’afegeixen a d’altres com la de Llagostera i d’altres que hi ha hagut durant els últims anys.

La Intersindical Educació estem convençuts que aquests atacs no s’aturaran, i és per això que comminem el Departament d’Educació a no defugir les seves responsabilitats i bastir una estratègia jurídica que doni cobertura al professorat i els equips directius dels centres afectats (actualment i en un futur) per la imposició del 25% de l’horari lectiu en castellà. Així mateix, fem una crida a la societat catalana a organitzar-se individualment i mitjançant organitzacions i plataformes transversals de defensa de la llengua i del model educatiu català. Un model del qual, cal recordar, el nostre país s’ha dotat lliurement i amb un ampli consens social, i que ha donat bons resultats allà on la deixadesa de l’Administració educativa ha estat menys palesa.

Així mateix, volem remarcar que la Intersindical Educació va posar a disposició de les famílies, alumnat i professorat una Bústia de queixes lingüístiques que ja ha atès i resolt diversos casos d’incompliment de la legalitat vigent. Com a sindicat, convidem tothom que vegi conculcat el seu dret a rebre una educació en català a fer-ne ús, i reiterem el nostre compromís amb la defensa de la llengua, pilar de la nostra identitat nacional i cohesió social. Per això som impulsors de la campanya “No t’excusis” des de fa mesos, i fem avinent que els objectius i les accions d’aquesta campanya es continuaran desenvolupant al llarg d’aquest segon trimestre i fins a final de curs amb nous materials per a famílies, docents i estratègies de visibilització i conscienciació.

Per acabar, tenim ben present que el pla per a la llengua a l’educació anunciat pel conseller per tal de revertir les nefastes dades d’ús de la llengua per part de docents i alumnes s’ha de començar a aplicar aquest segon trimestre amb l’activació de la inspecció per revisar els plans lingüístics i la seva aplicació als centres, la creació de grups impulsors, la planificació de formacions, etc. Confiem que el Departament d’Educació en farà un seguiment compartir amb els agents educatius que vetllem per la llengua.