Projecte de La Intersindical a les presons catalanes

La Intersindical a les presons catalanes pretén representar, mitjançant la creació de seccions sindicals a tots els centres penitenciaris, tots aquells treballadors que no se senten defensats per les clàssiques i històriques formacions sindicals d’abast espanyol i que ja no representen cap esperit reivindicatiu d’esquerres, ni nacional de Catalunya.

La Intersindical a presons defensa els treballadors públics de Catalunya, sota els principis bàsics que acompanyen qualsevol negociació que afecti drets ciutadans i laborals: la feina pública, i per tant, el treball dels servidors públics ha de ser digne, estable i de qualitat, i com a sindicat nascut a Catalunya i per Catalunya, perseguim els valors de Treball, República i Justícia Social. Ho fem sense subvencions milionàries i sense el suport de macroestructures d’abast espanyol.

La situació precària de molts treballadors està provocada per la pròpia Administració i els sindicats “representatius” que des de fa dècades, servilment, han fet de còmplices necessaris perquè l’Administració hagi consolidat la precarietat com un sistema normal de contractació en precari i sense formació de milers de treballadors públics que són a la Funció Pública catalana saltant-se a la torera i nepòticament els principis de justícia social que persegueix La Intersindical i que defensa la selecció dels treballadors del sector públic en base als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i no per vinculacions clientelars, sindicals o familiars. Els serveis públics han d’estar gestionats pels millors treballadors que el sector públic català pugui seleccionar i que aquest país es mereix, deixant de banda interessos i objectius corporativistes, curts de vista, i mediocres dels sindicats anomenats “representatius “ i d’abast espanyol. Per això i com a objectiu prioritari La Intersindical treballa per l’eliminació de la precària borsa de treball, i de les convocatòries extres, opaques i fetes a mida, i que deixen de banda la resta de la ciutadania.

La Intersindical a presons pretén ser la alternativa i un veritable sindicat de classe, d’esquerres i republicà, però no de la mena de sindicats que deixen fora del sistema tots aquells que no paguin una quota, o no tinguin les pertinents vinculacions corporativistes, clientelars o familiars. Com podeu veure som coherents amb els plantejaments generals del sindicat.

La Intersindical defensarà els interessos dels treballador@s publics catalans i per descomptat també els milers de treballadors interins, resultat de l’anormal funcionament de l’Administració els últims 35 anys.

La Intersindical té veu pròpia a les presons catalanes i la farà servir per defensar els vostres drets.

Salut!
La Intersindical – Presons