Agents rurals i jubilació anticipada

El Cos d’Agents Rurals (CAR) és el cos operatiu més petit de la Generalitat, en aquests moments està format per 458 agents i 35 interins. D’ençà de 2009 no hi ha noves incorporacions, (actualment s’ha celebrat la primera convocatòria de sotsinspectors amb 9 noves incorporacions per torn lliure i estem en procés de selecció de 50 noves places). Tenim el compromís de l’Administració de convocar 32 noves places de sotsinspector i 100 d’agent durant el 2022. El dèficit de personal és molt elevat per a un cos operatiu encarregat de vetllar pel medi ambient al Principat i que participa als plans de protecció civil, entre altres tasques.

Les feines d’agent rural requereixen unes condicions físiques òptimes per tal de poder desenvolupar les tasques encomanades, que majoritàriament es produeixen al medi natural: caça i protecció dels animals, incendis, recursos forestals, aigües, residus, etc. A part de la feina al medi natural cal afegir moltes vegades treballs de nit: censos antifurtivisme, etc. O la toxicitat: fums en incendis, ambients contaminats en abocaments, etc. i sovint amb condicions climatològiques extremes, i moltes vegades serveis amb armes. Tots aquests factors i altres fan que les nostres tasques requereixin una alta exigència física i psíquica.

La manca històrica de convocatòries fa que la mitjana del Cos sigui entre els 52 o 53 anys, i un 25% del CAR es podria trobar en situació laboral de lloc adaptat, majoritàriament per motius de desgast físic per l’edat.

A més cal sumar una alta incidència laboral, amb o sense baixa per incapacitat temporal, en què destaquen els sobreesforços físics. Aquest envelliment dels treballadors provoca que els que resten operatius tinguin un augment de càrrega de treball exponencial. A això cal afegir que als darrers anys el CAR a augmentat moltíssim les seves actuacions per les noves tasques que tenim encomanades i també la nostra integració al servei d’emergències 112 ha augmentat molt aquesta demanda de serveis.

Aquests motius varen fer que totes les organitzacions sindicals presents al Cos d’Agents Rurals al 2018 reclaméssim a l’Administració poder-nos acollir a la jubilació anticipada. Després de mesos de negociació, l’administració va recollir el guant i el 14 de desembre de 2020 es va signar l’acord amb el DARP en presència de la consellera Teresa Jordà (llavors estàvem adscrits a Agricultura) i tots els sindicats. En data 13 d’abril de 2021 el Govern en ple va ratificar l’acord entre el DARP i els sindicats

En l’acord amb la conselleria es va demanar per la part sindical de fer una comissió paritària per elaborar tots els estudis i informes tècnics preceptius que es requereixen per a la tramitació de la jubilació anticipada.

La posició de l’Administració va ser clara: no volia aquesta comissió però de la reunió sortim amb el compromís del Departament de realitzar tots els informes preceptius. En aquell moment els sindicats vàrem pecar d’ingenus per no posar-nos més forts en el seguiment de l’elaboració de la documentació.

Durant el passat estiu, amb la remodelació del Govern, vam anar a parar al departament d’Interior.

La nostra sorpresa i alegria va ser que el grup parlamentari d’ERC va portar la nostra proposta de jubilació anticipada juntament amb la del Cos de Mossos d’Esquadra a les negociacions per a l’aprovació dels Presupuestos Generales del Estado. La cosa va augmentar fins a un esclat d’alegria quan a les notícies va sortir que s’havien aprovat. Ingenus de nosaltres… havia estat un error dels periodistes?

Es va trigar massa temps a desmentir la notícia, dient que l’Estado no volia facilitar la jubilació anticipada al col•lectiu d’agents forestals/mediambientals a la resta de l’Estat, però la realitat és que a més no s’havia presentat cap informe! Per tant el Govern ens va mentir dient que faria tota la documentació tècnica i negant-se a la creació del grup de treball i a fer-ne el seguiment.

La realitat és que, sense cap mirament, ens han enganyat i menystingut. Els sindicats del CAR vàrem forçar una reunió amb el grup parlamentari d’ERC per expressar el nostre malestar. Aquesta reunió va provocar que el nostre Director General fes una nota informativa justificant la feina, que no la va justificar. Simplement va dir que havia fet la feina i tot seguit va passar a descriure el procediment a seguir i tots els documents a realitzar, cosa que ens confirma que no havien fet res.

La nostra DG ens ha presentat un esborrany d’informe sobre el compliment dels requisits establerts a l’article 2 del Reial decret 1698/2011, de 18 de novembre, mitjançant el qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a l’establiment de coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació al sistema de la Seguretat Social, i ha acceptat de fer un grup de treball mixt només per treballar la jubilació anticipada.

Aquest gener començarem a treballar per fer realitat aquest desig d’obtenir la jubilació anticipada com tenen altres cossos com ara bombers o policies locals i més recentment el Cos de Mossos d’Esquadra. Entenem que tots aquests treballs s’haurien d’accelerar perquè és un gran greuge comparatiu que el CAR sigui l’únic cos sense jubilació anticipada, quan el tenen tots els col•lectius, molt més grans: Mossos d’Esquadra, Bombers i Policies Locals.