La Intersindical reclama al Gobierno de España que exigeixi el retorn dels 101.500 milions d’euros del “rescat de la banca”

Des de La Intersindical considerem indecent que el Gobierno de España mantingui el deute de 101.500 milions d’euros del rescat a la banca de 2012 a través del FROB, el SAREB i del Fons de Garantia de Dipòsits i que tingui la previsió de recuperar-ne només 9.500 milions d’euros.

Des de La Intersindical no podem admetre que mentre al Principat de Catalunya hi hagi gairebé dos milions de persones en risc de pobresa, el Gobierno de España es permeti plantejar-se el “luxe” de perdonar el deute a la banca.

No admetem que la Unió Europea vulgui obligar a la reforma del Sistema públic de pensions i en canvi no faci esment del deute de la banca, que no es recupera ni s’estableixen terminis ni mecanismes per la seva devolució.

No podem permetre que les entitats bancàries tinguin eines per exigir el pagament de deutes per impagaments d’hipoteques deixant a la ciutadania sense llar i que aquestes mateixes entitats bancàries no hagin de pagar els seus deutes amb la ciutadania a través dels diners que els va deixar l’estat.

Des de La Intersindical trobem injustificable que en un moment en què la societat està vivint les conseqüències econòmiques, socials, laborals i sanitàries d’una pandèmia i que les pròpies administracions públiques necessiten recursos per afrontar els reptes derivats de la crisi provocada per la COVID-19, els bancs no hagin de retornar els seus deutes.

Des de La Intersindical considerem que de la mateixa manera que l’Agència Tributària fa aci pública la llista d’empreses i particulars amb els deutes més elevats, superiors a un milió d’euros, que per cert a 31 de desembre de 2020 van ser més de 3.800 persones amb un deute de quasi 14.100 milions d’euros i en canvi no es fa un seguiment acurat del deute dels bancs que supera els 100.000 milions d’euros.  Tant les persones físiques i jurídiques que deuen diners a Hisenda són tant morosos com els bancs, i ni a uns ni als altres se’ls ha de perdonar ni un euro, i a uns i als altres se’ls ha d’aplicar totes les eines sancionadores administratives i judicials per recuperar els diners que deuen als fons públics.

No trobem, doncs, cap argument perquè el Gobierno de España, no dugui a terme la recuperació dels “rescats bancaris”, especialment quan la immensa majoria de les entitats financeres estan presentant, en l’actualitat beneficis en els seus comptes.  

No podem permetre, des de La Intersindical, que es perdonin els deutes del “rescat bancari” a entitats financeres a les quals s’està autoritzant fusions per millorar els seus beneficis. 

No podem permetre, finalment, que es “perdoni el deute” que la banca té amb la societat a entitats financeres que està fent reduccions de personals a través d’ERO i mecanismes de prejubilacions que afecten al conjunt de la societat.

Demanem als partits polítics amb representació a les Corts Generals que habilitin els mecanismes legislatius necessaris per fer efectiu el retorn d’aquest deute el més aviat possible, amb els interessos corresponents, per evitar que la banca pugui defugir la seva responsabilitat de retornar els diners que van servir per mantenir la seva existència.

Des de La Intersindical exigim el retorn total del rescat a la banca.  No podem permetre que es faci realitat la frase de “la banca sempre guanya”, no si ho paguem el conjunt de treballadors i treballadores!