La Intersindical reclama mesures específiques perquè es puguin detectar situacions que afectin a la salut mental als centres de treball

Des de la Intersindical considerem que un dels reptes de la Prevenció i de la Salut en els centres de treball en el present i futur és la detecció i actuació en casos d’afectacions de salut mental dels treballadors i de les treballadores.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat damunt la taula situacions que afecten la salut mental dels treballadors i de les treballadores, ara bé, també considerem que aquestes situacions ja existien amb anterioritat a la pandèmia i eren en gran part un conjunt de riscos oblidats per part de les empreses ja que, tradicionalment, se centraven en aquells que afectaven a la prevenció vinculada al lloc de treball i salut física del personal.

Fins ara s’ha posat molt l’accent en situacions en les que els i les treballadores pateixen situacions d’assetjament al lloc de feina per part de persones del seu entorn laboral, però creiem que encara ens queda molt camí per recórrer pel què fa a les mesures per detectar situacions que poden afectar a la salut mental dels treballadors i de les treballadores al lloc de feina. No estem fent referència a elements ambientals o de l’entorn que poden afectar, d’una manera o altra, al conjunt de la plantilla per igual o d’una manera similar, sinó a situacions individuals.

Des de La Intersindical considerem que als centres de treball es poden produir situacions que afecten a la salut mental dels treballadors i treballadores, havent-hi persones que poden ser més vulnerables donades diverses circumstàncies de caire personal i que certes situacions laborals podrien empitjorar.

És per això que reclamen al Govern de la Generalitat que en el “Programa per a l’elaboració del Pacte Nacional de Salut Mental” que va aprovar el mes de novembre d’enguany inclogui mesures de prevenció, detecció i resolució sobre aquesta matèria en l’àmbit laboral.

Des de La Intersindical proposem que, en l’anàlisi de les causes que poden provoquen malalties mentals o factors que en provoquen empitjoraments, s’analitzin les que provenen de l’entorn laboral, perquè d’aquesta manera es puguin cercar mecanismes per evitar-les i es puguin elaborar protocols d’actuació d’obligat compliment per les unitats de prevenció de riscos laborals.