La Intersindical demanem contundència i fermesa en les mesures anunciades i amb les escoles afectades per sentències judicials

La Intersindical vam assistir ahir a la segona cimera per la llengua a l’educació convocada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. La primera valoració que fem és que aquest pla per a la llengua s’hauria d’haver fet fa 15 anys, atès que hi ha dades des del 2006 que no són positives i que evolucionen clarament a la baixa. Ja era hora, doncs, que un govern fes públiques les nefastes dades que eren guardades en un calaix i que demostrés preocupació per la llengua i per fer complir la normativa. Dit d’una altra manera, valorem positivament que per fi un govern de Catalunya comenci a fer la seva feina en matèria lingüística.

Considerem que el pla d’impuls que s’ha presentat i concretat, en general, va ben encaminat, començant pel més bàsic: activar la inspecció perquè revisi i faci complir els Projectes Lingüístics i la normativa vigent centre a centre. La Intersindical, des de l’activació de la nostra Bústia de queixes lingüístiques, estem detectant molts centres que incompleixen la normativa i que reflecteixen en els documents oficials del centre aquests incompliments, un fet que ha passat incomprensiblement desapercebut fins ara i que cal revertir. Els grups impulsors per la llengua als centres són també una bona iniciativa sempre que es donin hores de dedicació als docents i que s’ampliï la plantilla d’assessors LIC, ara ja desbordats i que han de tenir un paper clau en aquest desplegament. La inclusió de la sociolingüística i els usos lingüístics en la formació del professorat, tant la inicial (universitària) com la continuada, és imprescindible i urgent, ho hem dit repetidament.

S’ha de fer èmfasi i actuacions també en totes les activitats extraescolars, encara que ahir no es va concretar quines mesures específiques s’aplicarien en aquests àmbits en els quals el català és residual en moltes zones del país. En aquesta línia, establir el requisit del nivell C2 de català per a nous docents i processos de selecció és un pas oportú i ja recollit a la normativa des de fa anys (LEC), encara que tenim constància d’escoles concertades que contracten docents que no tenen ni tan sols el certificat de nivell C1 sense cap mena de control ni penalització.

La Intersindical volem aprofitar aquesta ocasió per proposar que s’afegeixi al pla per a l’impuls de la llengua la dotació de recursos (tant materials com humans), de les biblioteques escolars, un espai cabdal per a la difusió de la llengua totalment abandonat. També creiem que per al bé de la llengua cal aturar la retallada d’aules d’acollida, recuperar totes les unitats que se n’han perdut i augmentar-ne la dotació arreu del país.

Així, doncs, reiterem que moltes de les paraules i intencions pot semblar que van pel bon camí però tenim reticències evidents que ens provoquen tants anys de deixadesa, les quals ens duen a rebre-ho amb cert escepticisme i a dir que des d’ara mateix farem un seguiment i un control continuat de totes aquestes propostes per garantir-ne, no només l’aplicació, sinó l’aplicació adequada i amb els recursos suficients per garantir que els treballadors disposen de totes les eines, espais i temps per a avançar i participar d’aquest pla.

Un capítol a part mereixen les escoles que s’estan veient afectades per les sentències que estipulen un mínim del 25% de castellà, a les quals creiem que no se’ls està donant la resposta que necessiten i que demana el país. L’acatament de les sentències és un fet reconegut obertament pel Departament d’Educació, el qual ara anuncia que s’aportaran docents extra a aquestes aules per minimitzar-ne les conseqüències, una mesura que, a priori, genera més dubtes que solucions.

La Intersindical exigim que el Departament assumeixi la responsabilitat de no aplicar unes sentències que no tenen cap base legal i que desmunten l’organització dels centres, la immersió i l’aplicació de la normativa catalana vigent. Com ja vam dir, volem fermesa i resultats, i qui no sigui capaç de mantenir-se ferm davant d’aquests atacs contra la nostra llengua, la nostra identitat, el nostre model educatiu i, en definitiva, el nostre país, caldrà que s’aparti.

La Intersindical, com a sindicat compromès amb la llengua a l’educació, a tots els àmbits de treball i a la societat en general, treballarem de manera constant i incansable per la defensa i promoció del català de dues maneres: de manera proactiva i constructiva tant pel nostre compte com participant de tots els espais on se’ns convidi, però també com a eina de seguiment, pressió i fiscalització de la tasca de l’administració i de compliment de les iniciatives presentades i per anar encara més enllà. És per això que cridem tota la societat a la mobilització continuada i a no afluixar en la demanada d’una educació catalana i en català, i amb l’objectiu d’aconseguir una llengua catalana forta, de prestigi i present a tots els àmbits.