La Intersindical denunciem al Síndic de Greuges l’opacitat de l’ICS

Seu de l'ICS al carrer Balmes de Barcelona

L’ICS incompleix 2 de cada 3 obligacions de transparència

Des de la Intersindical denunciem l’incompliment sistemàtic respecte les obligacions de transparència així com la injustificada i l’abusiva resistència de l’ICS a facilitar-nos certa informació que no està publicada i que sol·licitem per a l’exercici de les nostres funcions com a representants de les treballadores.

Del conjunt d’obligacions de publicitat activa analitzades, l’ICS

  • incompleix 2 de cada 3.
  • En relació amb el personal al servei de l’ICS, incompleix el 86%.
  • Sobre alts càrrecs i el personal directiu de l’ICS, incompleix el 80%.

L’ICS tampoc compleix totes les obligacions generals i la forma de publicació de la informació pública.

Aquests incompliments s’han posat en coneixement del Síndic de Greuges perquè elabori el corresponent informe específic d’avaluació en matèria de publicitat activa de l’ICS.

Des del 2019 algunes de les seccions sindicals de la Intersindical a l’ICS hem vingut realitzant diverses sol·licituds d’accés a informació pública que l’ICS ha desestimat de forma sistemàtica i que posteriorment la Comissió de Garantia del dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha resolt favorablement.

La Intersindical exigim a l’ICS que deixi d’obstruir el nostre dret d’accés a la informació i que compleixi escrupolosament el marc jurídic sobre transparència.  Davant la nostra petició al respecte, el Síndic de Greuges ha reconegut que no tant sols és una pràctica general de l’ICS sinó del conjunt dels ens de la Generalitat i així ho ha evidenciat de forma reiterada en els seus informes d’avaluació que presenta periòdicament davant el Parlament de Catalunya.

A l’ensems, emplacem a l’ICS a dotar de més recursos econòmics i humans la seva Unitat d’Informació de l’ICS amb l’objectiu que les parts interessades (la pròpia administració , la ciutadania i els ens socials) disposem d’una unitat adequada a la gran dimensió informativa de la que és responsable i d’aquesta manera pugui assumir totes les funcions legalment establertes.