Drets i deures de treballadors, treballadores en relació als mecanismes de control per part de les empreses en relació a la vacunació de la COVID19

Pica damunt la imatge per descarregar el document

Davant l’entrada en vigor de l’obligatorietat del passaport COVID per accedir a alguns establiments per part dels consumidors, des de La Intersindical hem elaborat un document amb el qual volem precisar quin és el marc i quins són els drets dels treballadors i les treballadores en relació als mecanismes de control per part de les empreses en les mesures de prevenció de riscos, la salut i els processos de vacunació per superar la pandèmia de la COVID-19. 

El dret a la salut és un dret individual i col·lectiu. Als centres de treball és un dret i un deure compartit entre els treballadors i les treballadores i les empreses.  Així mateix cal respectar el dret a la igualtat i es prohibeix la no discriminació per raons de salut. Cap d’aquests drets se situa, a priori, un per sobre de l’altre, per tant han de ser considerats drets en el mateix nivell d’importància, en tot cas no correspon a les empreses fer aquesta priorització.

La normativa actual no obliga a la vacunació, per tant, les empreses no poden obligar als treballadors i a les treballadores a vacunar-se.  La normativa no permet tampoc que els empresaris demanin carnets de vacunació. L’estat de salut entra en l’àmbit de dades personals, els reconeixements mèdics que les mútues de treball ofereixen al personal són confidencials i les empreses no tenen dret a tenir coneixement dels resultats. 

El que sí obliga, òbviament, la normativa actual és a comunicar el resultat positiu de COVID-19 d’un treballadora o d’una treballadora a fi i efecte d’informar als contactes estrets del centre laboral. 

Donat que actualment ja hi ha empreses que han demanat als seus treballadors i treballadores, incomplint la normativa, informació relativa al seu estat de vacunació cal que eliminin aquesta informació i deixin de prendre mesures que hagin dut a terme en aquesta matèria.

Des del marc actual, on la vacunació no és obligatòria cal garantir el dret a la prevenció de riscos i a la salut, La Intersindical posem l’accent en les mesures de caràcter organitzatiu i de protecció col·lectiva que les empreses han de garantir per reduir els contagis per COVID-19.

Des de La Intersindical considerem que en els darrers mesos els centres de treball han relaxat totes aquestes mesures, en alguns casos essent simbòliques o fins i tot desapareixent dels centres de treball.  

Denunciem que hem detectat que s’ha passat d’un seguiment estricte de compliment a un relaxament excessiu i que, entre d’altres, això ens ha portat novament a una situació de creixement dels casos de contagis.

Reclamem, de la mateixa manera, que des de les autoritats laborals i sanitàries, s’intensifiquin els controls per assegurar el compliment d’unes mesures que en els mesos anteriors han demostrat ser eficients.

Podeu consultar el document aquí