La Intersindical denuncia a Inspecció de Treball la situació del Centre de Pediatria de Banyoles per demanar-ne el canvi d’emplaçament

El centre referent de pediatria de la comarca del Pla de l’Estany duu més de set anys amb greus mancances. Dels 2,5 milions d’euros gastats per part de l’ICS en obres a diferents centres de salut de la demarcació, es continua fent cas omís a les peticions que fa La Intersindical de Primària Girona des de fa mesos.

El Centre de Pediatria de tota la comarca del Pla de l’Estany arrossega unes greus mancances que afecten les professionals que hi treballen i les persones usuàries. D’entre les múltiples mancances estructurals en destaquen la inexistència de vestidors, lavabos que no disposen d’aigua calenta, manca de zona de descans, no es disposa d’aparcament per ambulàncies ni tampoc sortida d’emergències en tot el centre.

És preocupant també, que no es pugui respectar el dret a la confidencialitat a la població menor d’edat -recordem que a aquest centre s’hi visiten els infants fins als 15 anys. I això és a causa que l’area administrativa no disposa d’oficina oculta per fer els tràmit que requereixen més privacitat. De fet, en els plànols no hi consta zona administrativa, sinó passadís.

Cal una actuació urgent i immediata per acabar amb aquesta vulneració de drets tant dels usuaris com dels professionals que hi treballen. Segons les dades d’Idescat de l’any 2020, el Pla de l’Estany tenía un 17,3% de menors entre els 0 i els 14 anys, la segona comarca amb una taxa més elevada a Catalunya (la mitjana a Catalunya és del 15,3%).