Fes el pas! Afilia’t

Fes el pas! Vine amb nosaltres! Afilia’t!

Contrapoder sindical.
Conquesta de drets.

Des de la Intersindical lluitem per recuperar tots els drets que ens han estat robats els darrers anys per unes elits econòmiques que han actuat del bracet amb les cúpules dels grans sindicats estatals. I, en aquest sentit, la República Catalana obre una finestra d’oportunitat per deixar enrere les mancances i vicis de l’antic règim.

Per fer realitat aquest canvi, és necessari fer créixer el sindicalisme republicà, feminista i de contrapoder que representem. És necessari dotar la Intersindical de diversitat de percepcions, d’idees i nous compromisos que ens permetin a la gent treballadora d’aquest país dotar-nos d’alternatives realment trans-formadores, democràtiques i participatives.

Ens calen noves veus, noves visions, el més diverses possible per a construir un sindicat fort, de la gent i per a la gent.

Ens calen moltes mans per enfortir l’únic sindicat que aposta  desacomplexadament per una República Catalana de la gent treballadora.

Presents al món del treball.
Assessorament i proximitat.

La Intersindical tenim presència a tots els sectors laborals, som sindicat majoritari a diversos sectors -Administració de la Generalitat de Catalunya, Ensenyament públic- tenim pes important a sanitat, banca, serveis privats, administracions locals, sectors industrials, etc…

Disposem de serveis jurídics i d’assessorament laboral propis, per assegurar la defensa dels teus drets laborals i acompanyar-te en totes les fases dels processos electorals.

Perquè creiem fermament que el sindicalisme ha de ser una eina al servei de la classe treballadora, apostem per la creació, organització i mobilització de les nostres seccions sindicals, ja que coneixen la realitat del seu lloc de feina.

La democratització de les relacions laborals és un objectiu irrenunciable per a nosaltres.

I per poder tirar endavant aquest projecte transformador, dotem a la nostra afiliació i representants sindicals de suport tècnic, actuem solidàriament en casos de conflicte des de la llibertat que ens atorga no tenir peatges ni connivències de cap mena amb la patronal.

Sindicalisme republicà.
Sindicalisme de classe.

La Intersindical som conscients que és imperatiu trencar amb les estructures del Règim del 78 per dotar la classe treballadora del nostre país de capacitat de decisió en tots els àmbits, superant les actuals correlacions de forces que, actualment, imposen un escenari de manca de democràcia en totes les instàncies de les nostres vides.

La nostra aposta per la República Catalana independent es basa en la potencialitat que aquesta ens ofereix per canviar l’actual estat de les coses. Però és necessari dotar-la de contingut social i radicalitat democràtica per assegurar que esdevingui una eina al servei del conjunt de la classe treballadora d’aquest país.

Per aquest motiu, la Intersindical actua per democratitzar els centres de treball, dotant les treballadores i els treballadors de les eines per decidir des de baix allò que els afecta a la feina i, per altra banda, generar espais de contrapoder a les empreses basats en la radicalitat democràtica i la proximitat, defugint estructures burocratitzades i connivències amb els poders econòmics.

Hem de fer-nos sentir.
A la feina i als carrers.

El sindicalisme ha de viure en sintonia amb la societat, no pot recloure’s dins les parets de les empreses per no afrontar contradiccions. El neoliberalisme econòmic i l’oligarquia han situat la classe treballadora davant d’un escenari desolador: discriminació de gènere, atur juvenil, impossibilitat de trobar feina després dels 45 anys, salaris cada cop més baixos, exclusió social…

La Intersindical no hem defugit les nostres responsabilitats vers la classe treballadora catalana i el país: hem convocat diverses vagues generals3 d’octubre de 2017, 8 de novembre de 2017, Vaga general Feminista de 2018, 21 de febrer de 2019, Vaga general feminista de 2019, Vaga general feminista de 2020– posant en mans del poble allò que ens reclamava: possibilitat de mobilització.

La Intersindical, a instàncies de la patronal, hem estat duts dos cops als tribunals – al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Tribunal Supremo- per defensar el dret a vaga. Tots dos cops hem guanyat els judicis a l’aparell de la patronal. Tots dos cops hem salvaguardat el dret a vaga per a tothom.

Perquè el sindicalisme és una eina fonamental de la classe treballadora, la Intersindical creiem que hem de dipositar-la en mans del poble perquè se la faci seva, s’organitzi i faci sentir la seva veu de transformació social, igualtat i justícia.