La Intersindical construïm acords a l’Ajuntament de Barcelona

La secció sindical de l’Ajuntament de Barcelona de la Intersindical ha participat en l’acord per tenir un nou conveni per al personal municipal de l’Ajuntament de Barcelona fins l’any 2024.

Tot i no tenir vot a la Mesa General la secció sindical ha estat present a la negociació i ha presentat diverses propostes. Ha estat una negociació del tot peculiar en tots els sentits, començant perquè s’ha fet amb molt poc temps de marge i acabant en jornades maratonianes de negociació que en cap cas han respectat la conciliació i vida familiar de cap de les persones que hi ha participat.

Cal destacar que s’ha introduït per primer cop el debat del permís menstrual a la negociació i s’ha aconseguit el compromís de creació d’una mesa tècnica per a fer-ne el seguiment. També s’han incorporat aportacions amb relació al tema del grup B (abastament treballades a la nostra sectorial d’Administracions Locals), millores en temes de conciliació familiar i en els permisos per a persones amb discapacitat funcional, per posar un exemple, i altres qüestions més tècniques de diferents col·lectius de l’Ajuntament.

Val a dir que en aquest conveni s’han aconseguit millores com ara en temes de jubilació amb un model de cessament progressiu de l’activitat (banc del temps) que permet acumular i gaudir del temps estalviat els 4 anys anteriors a la data de jubilació i amb una aportació inicial per part de l’Administració pels treballadors amb més anys d’antiguitat; teletreball voluntari de 2 dies de teletreball i 3 presencials, i de 3 dies de teletreball i 2 de presencials per les persones de 60 anys; conciliació familiar amb millores en permisos monoparentals i en reduccions de jornada per a les persones amb infants fins a 13 anys; i s’han fet propostes per escurçar la bretxa salarial. Els propers dies es publicarà el text definitiu i es podran observar en detall els acords assolits.

Des de la secció sindical de la Intersindical s’ha participat en l’acord de condicions laborals de Guàrdia Urbana, aquí com a SEGCAT-Intersindical i en el de Bombers SPCPEIS, ja com a sindicat de ple dret i amb capacitat de veu i vot, i hi hem aportat les nostres propostes. D’aquesta negociació n’ha sortit un bon resultat tant en temes d’increment salarial, com en reducció de jornada de 24 hores anuals, com en la incorporació de la nostra proposta de revisió del sistema de calendari anual a la GUB per, si hi ha les condicions, tendir a la compactació, entre altres millores; i el reconeixement del Grup Subaquàtic de Bombers.

La Secció Sindical de l’Ajuntament de Barcelona valora positivament l’aprovació de l’acord, tot i que queden aspectes a millorar, i resta obert a nous escenaris com ara estendre les condicions laborals d’aquest Acord a la resta de treballadors públics d’organismes, entitats i empreses del Grup Ajuntament de Barcelona com BCNACTIVA, BETEVÉ, Parcs i Jardins, BSM.

Des de la secció sindical de la Intersindical a l’Ajuntament de Barcelona es vol agrair l’esforç i el compromís de totes les persones que han participat en aquesta negociació i es continuarà ferms en aquesta línia.

El paper de la Intersindical a l’Ajuntament de Barcelona és cabdal per canviar la manera de fer sindicalisme, trencar esquemes i obrir debats.