Lluitem per la representació a la Comissió paritària general de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat de Catalunya

Actualment, el sindicalisme corporatiu i d’obediència espanyolista d’UGT i CCOO interpreta interessadament la normativa i ens impedeix a La Intersindical tenir representació a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat de Catalunya.

El pacte del 2005 sobre els drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya és conseqüència de la normativa europea i espanyola de prevenció de riscos laborals. Aquest pacte va crear entre d’altres la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals com a òrgan superior de participació del personal funcionari i laboral en l’elaboració de les polítiques de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya per organitzar-ne la gestió.

El que no acceptem de cap de les maneres és que aquests sindicats en qüestió no ens reconeguin la nostra participació en aquesta Comissió i deixin a La Intersindical, que actualment representa milers de treballadors i treballadores, sense veu en les polítiques i decisions més importants en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.

Denunciem que pels seus interessos egoistes corporatius i en contra del que és més beneficiós per a tot el personal de la Generalitat qüestionin el dret de la La Intersindical a participar en l’elaboració de polítiques de Prevenció de Riscos Laborals, a on podríem intervenir en la coordinació de les tres comissions paritàries sectorials de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat per homogeneïtzar aquestes polítiques a tot el personal, en formular propostes de millora en general i en el disseny del programa de la formació anual que rep el personal en aquest àmbit, que són, entre altres, funcions que té la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquesta por que ens tenen i el fet que cada dia que passa nosaltres som més i ells menys és la prova que La Intersindical representa els interessos reals del nostre personal dins la Generalitat de Catalunya.

És per tot això que amb la vostra força i confiança des de La Intersindical, sempre amb aquest esperit de diàleg, però mai arronsant-se, no escatimarà cap esforç i seguirà treballant per aconseguir portar la vostra veu a aquesta Comissió i posar les coses al seu lloc.

Vosaltres sou els que ho esteu fent possible.