El Secretariat de la sectorial d’Administracions Locals és reuneix amb la Directora General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya

El Secretariat d’Administracions Locals ens hem reunit aquest matí amb la Directora General d’Administració Local, Montserrat Fornells i Solé, per presentar la Sectorial i exposar diferents temes que ens preocupen al col·lectiu de treballadors i treballadores de les administracions locals

Hem demanat que es faci el desenvolupament normatiu del grup B, que ja està previst a l’EBEP i que es fa necessari per tal de donar valor a alguns col·lectius on es demana específicament tenir un Cicle Superior per desenvolupar la seva feina, ja que considerem que és un cos que s’ajusta molt bé a les realitats i a les necessitats del món local.

Instem a que es proposi la reforma dels articles  47.bis.4 de l’EBEP i art. 1 del  Reial Decret 462/2002, per a la introducció del supòsit d’abonament de les despeses econòmiques generades pel teletreball, que facin possible l’adopció d’acords per abonar les despeses de contractació d’internet i les  de subministrament energètic.

Hem demanat que es facin els controls i seguiment pertinents a aquelles administracions locals que no tenen aprovada la Relació de Llocs de Treball. La manca d’aquest instrument és una font més de desigualtats greuges entre els treballadors i les treballadores.

Finalment hem traslladat el nostre posicionament sobre el projecte de llei d’estabilització dels treballadors i treballadores públiques que es portarà a aprovació i que assumeix en part la proposta de concurs de mèrits que defensa La Intersindical, però per aquells casos de més de 5 anys d’abús d’interinitat.

Volem que s’apliqui a partir de més de 3 d’interinitat i que es negociïn uns criteris homogenis sobre el contingut a valorar en els concursos de mèrits a la pluralitat dels ens locals.